Vpogledi v rezultate NPZ za učence 6. in 9. razreda

Z dosežki učencev na NPZ boste učenci in starši seznanjeni na spletni strani https://npz.ric.si/

Učenci 9. razreda bodo lahko do dosežkov dostopali od 31. maja (ob 8.00) do 2. junija 2023 (do 20.00).

Učenci 6. razreda pa od 6. do 8. junija 2023 ob istih urah.

Do ovrednotenih preizkusov znanja in informacij o dosežkih (v obliki zapisa pdf) boste učenci in starši dostopali z EMŠO in dodeljeno šifro, ki so jo učenci prejeli zadnji dan opravljanja NPZ v tem šolskem letu.

V šoli bomo učencem omogočili vpogled v teste v času pouka po naslednjem razporedu (priponka razporeda). Učenci morajo imeti na predvidene termine v šoli dodeljeno šifro in EMŠO.

Dostopnost