PRIJAVA IN ODJAVA OD PREHRANE

S 1. 9. 2021 uvajamo elektronsko evidentiranje prehrane učencev preko Lo.Polis.

PRIJAVA PREHRANE

Če ste prijavnice za prehrano že oddali, je to zabeleženo v programu in ponovna prijava ni potrebna. Naknadno se sporočajo samo morebitne odjave in ponovne prijave.

Možno se je prijaviti tudi na posamezne obroke (denimo enkrat ali dvakrat mesečno). Za vse prijave pišite na os-novejarse@guest.arnes.si. Učence, ki bodo jedli kosilo samo občasno (en dan), lahko prijavite na kosilo do 8. ure zjutraj en delovni dan prej.


ODJAVA PREHRANE

V primeru odsotnosti otroka v šoli prosimo, da poskrbite za pravočasno ODJAVO, kar pomeni, da mora biti odjava opravljena vsaj en delovni dan prej do 8.00 zjutraj. Enako velja za subvencionirano prehrano, sicer je potrebno plačati polno ceno neodjavljenih obrokov.

Učenca, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, odjavi šola.

V primeru odjave šolske prehrane za daljše obdobje (več mesecev) to sporočite pisno na e-naslov os-novejarse@guest.arnes.si . Vse ostale odjave urejate starši v Lo.Polis.

Povezava na: Odjava prehrane – navodila OŠNJ


POMOČ UPORABNIKOM

V primeru morebitnih težav s prijavo/odjavo v Lo.Polis pokličite v njihov center za pomoč uporabnikom na telefonsko številko 04 201 34 26. Za pomoč se lahko obrnete tudi na kstravs.merkun@os-novejarse.si.

Ljubljana, 30. 8. 2021

Pripravila:

Špela Vodnik
organizatorka prehrane

Dostopnost