PRIJAVA IN ODJAVA OD PREHRANE

S 1. 9. 2021 je šola uvedla elektronsko evidentiranje prehrane učencev preko portala Lo.Polis.

ODJAVA PREHRANE
V primeru odsotnosti otroka v šoli starši sami poskrbite za pravočasno odjavo prehrane, kar pomeni vsaj en delovni dan prej do 8. ure zjutraj preko portala Lo.polis. Enako velja za subvencionirano prehrano, sicer se zaračuna polna cena neodjavljenih obrokov.

Učenca, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, odjavi šola.

V primeru odjave šolske prehrane za daljše obdobje (več mesecev) to sporočite pisno na e-naslov os-novejarse@guest.arnes.si 


PRIJAVA PREHRANE
Naknadna prijava prehrane je možna pisno na e-naslov os-novejarse@guest.arnes.si do 8. ure zjutraj, en delovni dan prej.


POMOČ UPORABNIKOM
Navodila za odjavo prehrane: Odjava prehrane – navodila OŠNJ

V primeru morebitnih težav s portalom Lo.Polis se lahko obrnete na učiteljico Klaro Štravs Merkun na e-naslov kstravs.merkun@os-novejarse.si

Dostopnost