PRIJAVA IN ODJAVA OD PREHRANE

Posamezni obrok za posameznega učenca so starši dolžni pravočasno odjaviti. Odjava se upošteva za isti dan, če je obrok odjavljen do 8.30.

Prehrano lahko starši odjavijo:

  • osebno v tajništvu šole,
  • po telefonu na številko 01 5203 522,
  • po mobitelu na številko 051 301 329,
  • s poslanim SMS sporočilom na številko 051 301 329,
  • po elektronski pošti os-novejarse@guest.arnes.si.

Sporočilo naj obvezno vsebuje naslednje podatke: ime in priimek učenca/učenke, razred, katere obroke odjavljate in za katere dneve.

Zaradi lažje organizacije pri pripravi dietne prehrane vas vljudno prosimo, da nas ob odjavi prehrane za vašega otroka obvestite tudi, da ima otrok dieto.

Primer: Jana Novak, odjava prehrane za 3.12.2014 – dieta

Tudi za učence, ki imajo subvencionirano prehrano, je potrebno v primeru celodnevne odsotnosti v šoli, malico oz. kosilo pravočasno odjaviti. Nepravočasna odjava subvencionirane prehrane pomeni za starše plačilo polne cene obroka, razen v primeru, če se učenec zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oziroma prevzeti obroka. V tem primeru ima pravico do subvencije za malico oz. kosilo samo za prvi dan odsotnosti.

Starši lahko učenca na novo prijavijo ali odjavijo od posameznega obroka šolske prehrane kadarkoli med šolskim letom.

Za spremembo izpolnite prijavnico ali odjavnico na šolsko prehrano in jo oddajte v tajništvo šole.

PRIJAVA NA PREHRANO

ODJAVA OD PREHRANE

Vodja šolske prehrane je Marjanca Bregar.

 

Dostopnost