SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE

Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni potrebno oddajati, saj bo šola  upoštevala uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku (podatki MIZŠ).

Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku.

Več informacij v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencije malice oziroma kosila učencev lahko najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

PROJEKT PODARI MALICO

Podari malico je dobrodelni projekt, ki je namenjen učencem, ki živijo v težkih materialnih razmerah. Z nakazilom lahko prispevate sredstva, ki so namenjena prvotno otrokom za malice oz. kosila. Na povezavi do spletne strani lahko izberete našo šolo in tako donirate sredstva našim učencem: https://www.easistent.com/podarimalico.

Dostopnost