PROJEKTI

Zdrava šola

Projekt Slovenska mreža zdravih šol je sestavni del mednarodnega projekta Evropske mreže zdravih šol, ki je nastala na pobudo Svetovne zdravstvene organizacije, Sveta Evrope in Evropske komisije. Tudi v letošnjem šolskem letu sledimo ciljem Zdrave šole in jih uresničujemo skozi različne dejavnosti.

KORONAVIRUS

Na spodnjih pozezavah lahko dostopate do gradiv in koristnih informacij glede COVID-19, ki so že objavljene tudi na spletni strani Zdaj.net (NIJZ):

1. Pogovor “ena na ena”

2. Bodite pozitivni

3. Načrtujte

4. Neprimerno vedenje

5. Ostanite mirni in upravljajte s stresom

6. Pogovor o covid-19

https://www.nijz.si/sl/publikacije/prehranski-nasveti-namenjeni-posameznikom-in-druzinam-v-casu-nove-virusne-bolezni-covid

Kulturna šola

V kandidacijskem postopku za podaljšanje naziva Kulturna šola 2023 na Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti smo ponovno pridobili naziv za nadaljna 3 leta, to je do 31. avgusta 2026. Naziv je za našo šolo veliko priznanje, saj je rezultat večletnega dela na kulturnem področju, ki ga na naši šoli še posebej gojimo in dosegamo odlične rezultate na več področjih kulturnega udejstvovanja. Naziv bomo s kvalitetnimi in pestrimi dejavnostmi vzdrževali tudi v bodoče, učence pa spodbujali k ustvarjalnosti in izražanju le-te. 

Program nadaljne vzpostavitve IKT infrastrukture v VIZ

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Tradicionalni slovenski zajtrk

Namen projekta je izobraževati, obveščati in ozaveščati učence o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil slovenskega izvora, pomenu kmetijske dejavnosti za okolje in pomenu čebelarstva za kmetijsko pridelavo, gospodarske dejavnosti in za širše okolje. Pomembno je tudi splošno ozaveščanje mladine o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti. Dolgoročni cilj je vplivati na izboljšanje odnosa do hrane, njene pridelave, varovanja okolja in zdravja populacije.

Šolska shema

Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Namen tega ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. Slednja namreč povečuje tveganje za nastanek številnih bolezni sodobnega časa (sladkorna bolezen tipa 2, srčno- žilne bolezni, rak, osteoporoza, itd.)Večinski delež financiranja za brezplačno razdeljevanje dodatnega obroka šolskega sadja in zelenjave ter šolskega mleka našim učencem je zagotovljenih iz Evropske unije, preostali delež pa zagotavlja Republika Slovenija, pri čemer je pomemben poudarek na izobraževalnih in promocijskih aktivnostih povezanih s Šolsko shemo.Upravičeni proizvodi so:

  • Šolsko sadje in zelenjava: osnova je sveže sadje in zelenjava, dodatno lahko tudi predelano sadje in zelenjava ( npr. suha jabolka – krhlji, kislo zelje…)
  • Šolsko mleko: osnova je konzumno mleko in mleko brez laktoze (skuta, jogurt)

Sadje in zelenjava oz. mleko se razdeljuje kot dodaten obrok otrokom v šoli. Nova ŠOLSKA SHEMA je vedno označena na jedilniku (ŠS ali ŠM).

Vodja šolske prehrane: Marjanca Bregar

Dostopnost