ZDRAVSTVENO VARSTVO

Šolska zdravnica je dr. Irena Gorišek  v Zdravstvenem domu Ljubljana – Moste, Prvomajska ulica 5. Za učence 1., 3., 6., in 8. razreda bodo organizirani sistematski pregledi. Program cepljenja deklic 6. razreda bo potekal še vnaprej.

Učenci razredne stopnje so vključeni v akcijo tekmovanja za čiste zobe. Zdravstvena delavka jim enkrat do dvakrat mesečno pregleduje zobe, jih spodbuja pri skrbi za ustno higieno in jih opozarja na skrb za zdrave zobe. V letošnjem šolskem letu bomo z akcijo nadaljevali tudi v 6. razredih. Zobozdravstvena ordinacija je za naše učence odprta na OŠ Jože Moškrič.

Šola bo sodelovala z Zdravstvenim domom Moste-Polje z namenom izboljšanja izvajanja vzgoje za zdravje s ciljem krepitve zdravega življenjskega sloga in zmanjševanje škodljivih vplivov na zdravje učencev. Vsebine bomo izvajali v sodelovanju z diplomirano medicinsko sestro, in sicer v okviru dni dejavnosti, pouka oz. oddelčnih skupnosti.

 

CEPLJENJE

Na Mestni občini Ljubljana so pripravili zloženko z željo, da občanke in občane opozorimo na izjemen pomen cepljenj, ki so po zakonu obvezna in brezplačna.
Dostopnost