PODNEBNI CILJI IN VSEBINE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

Osnovna šola Nove Jarše se nahaja na stičišču urbanega in ruralnega sveta na obrobju Ljubljane, katero strogo ločuje obvoznica. Kljub temu pa je to zgolj in samo cesta. Zelo smo namreč ponosni na vezi, ki jih spletajo naši otroci med seboj, ne glede na barvo oči, las, spol, blokovsko ali podeželsko izročilo. Štejemo jih nekaj čez štirideset, kljub temu pa smo mladostni, polni idej, elana in želja po izzivih. V šoli nas ni malo, a se kljub temu poslušamo, slišimo in vedno znova dokazujemo, da znamo izvesti prijetne, plemenite, okoljsko navdahnjene projekte, s katerimi ozaveščamo ne samo sami sebe, pač pa skušamo z vsebinami projektov vplivati tudi na okolico.

V okviru Eko dejavnosti pod okriljem šolskega eko tima izvajamo zbiralne akcije odpadnega papirja, ki ne temeljijo na tekmovalnosti, pač pa na utrjevanju zavedanja, koliko dreves rešimo z zbranim papirjem, kdaj naberemo dovolj, da rešena drevesa postanejo gozdiček in gozdiček gozd. Lotevamo se tudi ostalih ekološko pomembnih zbiralnih akcij, od zbiranja zamaškov, do nabiranja kartuš, tonerjev, baterij in odsluženih malih gospodinjskih aparatov. Dvakrat letno organiziramo izmenjevalnico oblačil, igrač, družabnih iger ter knjig. Zelo radi urejamo šolski vrt in okolico šole. V zelo velikem številu sodelujemo pri projektih, kot so Trajnostna mobilnost, Za lepšo prihodnost, Pešbus, Igraj se z mano, Šolski ekovrtovi in Trajnostna energija.

Veliko energije in vsebin posvečamo pogovorom, dejavnostim in nalogam, ki so namenjene odgovornemu odnosu do narave. Težimo k večji ozaveščenosti in zavedanju naših učencev in vseh zaposlenih, prav tako pa tudi  lokalne skupnosti glede pomena čebel ter čedalje bolj perečega problema izumiranja čebel in čebeljih družin, hkrati pa krepimo zavedanje o pomenu čebel za človekov obstoj. V ta namen smo se odločili postavili senzorno čebeljo pot, ki bo preko izkustvenega učenja in aktivnega sodelovanja učencev pri nastajanju le-te skušala približati svet čebel in problematiko njihovega izumiranja. Senzorna pot bo obsegala postavitev gred, sajenja medonosnih rastlin in dreves, pripravili bomo bralni kotiček, ki bo namenjen podnebni tematiki, izdelali bomo didaktične igre za nazornejši prikaz posledic izumiranja čebel, izdelali in postavili bomo hotel za žuželke, informativne table z nekaterimi zanimivimi dejstvi, povezanimi tako s čebelami kot tudi okoljsko problematiko.

Preko aktivnosti, ki jih bomo izvajali v okviru projekta želimo učencem približati pristen stik z naravo, spodbuditi notranjo motivacijo za pridobivanje novih znanj in jim preko izkustvenega učenja približati svet čebel. Z aktivnim sodelovanjem bodo učenci razvijali in krepili idejne, čutne, socialne ter motorične sposobnosti, odprtost za nove ideje in priložnosti ter ustvarjanje inovativnih, okolju prijaznih trajnostnih in kreativnih rešitev.

Da lahko čebele povežemo s kopico dejavnosti, smo letos dokazali v času pustnega karnevala, ko smo se vsi zaposleni našemili v kostume, povezane s čebelami. Skupaj z učenci pa smo se potem odpravili na povorko skozi naselje in z rdečo nitjo opozarjali na to drobno, a hkrati zelo pomembno žuželko.

Ena od dejavnosti, s katero želimo predstaviti življenje in skrivni svet čebel, je izdelava čebelje senzorne poti. Ob kopici izbranih predlogov in zamisli smo v fazi luščenja in izbiranja najpomembnejših, najzabavnejših in tudi manj zabavnih dejstev, ki bi jih želeli poudariti in predstaviti v okviru senzorne poti. Pot bo vključevala poljudnoznanstveno spoznavanje življenja čebel preko vseh čutil. Pri izdelavi senzorne poti bomo sodelovali tako zaposleni v šoli, kot tudi učenci, k sodelovanju pri izdelavi pa bomo povabili tudi vse zainteresirane starše in prebivalce lokalne skupnosti. Nekaterih vsebin senzorne poti smo se že lotili.

V izdelavo senzorne poti se vključuje veliko otrok po celotni vertikali. Vsak dan se pridruži kdo od učencev z novo, dodatno energijo, s svežo idejo in predvsem z željo, da tudi sam doda svoj košček mozaika in sodeluje pri uresničevanju, projektiranju, sestavljanju tako lepe zgodbe. Ne sodelujejo pa zgolj otroci. Učitelji so tisti, ki nudijo nenehno podporo, zagotavljajo pripomočke in material, usmerjajo otroke, predvsem pa pozitivno vplivajo, motivirajo otroke, da pristopijo in sodelujejo pri soustvarjanju. Kje poteka izdelava senzorne poti? Povsod tam, kjer je smeh, kjer je moč slišati žaganje, vijačenje in veselo vzklikanje. Ja, izdelava senzorne poti je dala šolskemu okolju popolnoma novo, drugačno dimenzijo.

Šola si bo v prihajajočem obdobju prizadevala krepiti zavedanje o pomenu podnebnih sprememb. Da bi se lotili projektov danes, moramo vedeti, kaj si želimo jutri. Odločiti se moramo, kakšen zrak želimo dihati, v kakšno okolje se želimo zbujati in kaj smo se odločili zapustiti našim otrokom in vnukom. Pri sprejemanju odločitev o podnebni prihodnosti in trajnostnemu načinu življenja pa moramo dejavno vključiti otroke, jih opolnomočiti in jih ozavestiti, da smo sami odgovorni za stanje okoli nas. Mi smo tisti, ki se odločamo, kako želimo živeti. Napačno je razmišljanje, da posameznik ne more spremeniti ničesar. Ravno posameznik je tisti, ki tvori trden člen zavedanja družbe o odgovornosti do planeta. Zato šteje vsak.

Zadali smo si željo in cilj, da v nekem srednjeročnem obdobju na streho šole postavimo čebelnjak. Čebelnjaka pa ne bo, dokler ne bomo dovolj ozaveščeni, kako pomembna je čebela za vse nas. V ta namen bomo vsem okoliškim prebivalcem podelili nekaj medonosnih semen in jih povabili k sodelovanju, da na svojih balkonih, oknih in vrtovih zasejejo ta semena v cvetlične lončke in s tem pripomorejo k obogatitvi čebeljega pašnika. S tem bomo zgradili skupen pozitiven odnos do okolja in čebel.

Potrebno je sanjati. Naj bodo sanje zelene in brenčeče.

Dostopnost