NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Nacionalno preverjanje znanja opravljajo učenci na koncu drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja.

· Učenci 6. razreda opravljajo preverjanje iz slovenščine, matematike in angleščine.
· Učenci 9. razreda pa pišejo preverjanje iz slovenščine, matematike ter tretjega predmeta, ki ga določi minister na začetku šolskega leta.

Udeležba na preverjanju znanja je za učence obvezna, izjema so le priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in so v tekočem šolskem letu v osnovno šolo v Republiki Sloveniji vključeni prvič.

Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev.

Izvedba nacionalnega preverjanja znanja:

četrtek, 4. maj 2023 – NPZ iz slovenščine za 6 in 9. razred,
ponedeljek, 8. maj 2023 – NPZ iz matematike za 6. in 9. razred,
sreda, 10. maj 2023 – NPZ iz angleščine za 6. razred,
sreda, 10. maj 2023 – NPZ iz domovinske in državljanske kulture in etike za 9. razred.

31. 5. – 2. 6. 2023 uveljavljanje pravice do vpogleda v ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu
6. 6. – 8. 6. 2023 uveljavljanje pravice do vpogleda v ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu

Informacije za učence in starše o nacionalnem preverjanju znanja lahko najdete Informacije za učence in starše – NPZ.

Ostale informacije lahko pridobite na spletni strani RIC.

KOLEDAR

6. razred

 

4. maj 2023 Slovenščina
8. maj 2023 Matematika
10. maj 2023 Angleščina
6.6. – 8.6.2023 Vpogled v ovrednotene preizkuse za učence 6. razreda
9. razred
4. maj 2023 Slovenščina
8. maj 2023 Matematika
10. maj 2023 Domovinska in državljanska kultura in etika (DKE)
31.5. – 2.6.2023 Vpogled v ovrednotene preizkuse za učence 9. razreda
Dostopnost