NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Nacionalno preverjanje znanja opravljajo učenci ob zaključku druge in tretje triade.

  • Učenci 6. razreda opravljajo preverjanje iz slovenščine, matematike in angleščine.
  • Učenci 9. razreda pa pišejo preverjanje iz slovenščine, matematike ter tretjega predmeta, ki ga določi minister na začetku šolskega letaV šolskem letu 2020/2021 je tretji predmet ŠPORT.

Udeležba na preverjanju znanja je za učence obvezna, izjema so le priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in so v tekočem šolskem letu v osnovno šolo v republiki Sloveniji vključeni prvič.

Več informacij lahko pridobite na spletni strani RIC.

KOLEDAR

ROKOVNIK: NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

 

6. razred
4. maj 2021 Slovenščina
6. maj 2021 Matematika
10. maj 2021 Angleščina
7. do 9. junij 2021 Vpogled v ovrednotene preizkuse za učence 6. razreda
9. razred
1. september 2020 Objava sklepa MIZŠ o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev z NPZ
4. maj 2021 Slovenščina
6. maj 2021 Matematika
10. maj 2021 NPZ iz tretjega predmeta (ŠPORT)
1. do 3. junij 2021 Vpogled v ovrednotene preizkuse za učence 9. razreda
Dostopnost