UČBENIKI, DELOVNI ZVEZKI IN OSTALE POTREBŠČINE

ZA ŠOLSKO LETO 2021/22

Na spodnji povezavi je objavljen izbor učbenikov, delovnih zvezkov in šolskih potrebščin za šolsko leto 2021/2022.

Delovne zvezke za 1., 2. in 3. razred bodo učenci dobili v šoli, stroške nakupa krije Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Vsi učenci OŠ Nove Jarše bodo prejeli gradiva označena z UČB. SKLAD v uporabo iz učbeniškega sklada za celotno šolsko leto. Učbenikov ni potrebno naročati. Razdelili jih bomo v 1. tednu septembra, ob koncu šolskega leta pa jih bodo učenci morali vrniti v šolsko knjižnico. Izposoja je brezplačna. Če bo vrnjen učbenik uničen, popisan, zmečkan, polit ali ga ne boste vrnili, pa boste morali v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov, plačati odškodnino.

Če si učbenikov iz učbeniškega sklada ne želite izposoditi, to sporočite do 24. 6. 2021 na polonca.zele@os-novejarse.si v zadevo pa napišite Učbeniški sklad.

Dostopnost