UČBENIKI, DELOVNI ZVEZKI IN POTREBŠČINE ZA ŠOLSKO LETO 2023/24

V zavihku “učenci” so objavljeni seznami učbenikov, delovnih zvezkov in potrebščin za šolsko leto 2023/24.

http://www.os-novejarse.si/za-ucence/solske-potrebscine/

Starši učencev 6., 7. in 9. razreda bodite pozorni pri nakupu delovnega zvezka za slovenščino, saj bodo učenci uporabljali različne delovne zvezke, glede na to kdo jih bo poučeval.

Dostopnost