URNIKI VIDEO SREČANJ

OD 6. DO 9. RAZREDA

V zavihkih najdete urnike video srečanj za posamezne oddelke predmetne stopnje. Termini srečanj so določeni s šolskimi urami.

2. ura (9.10-9.55)

4. ura (11.05-11.50)

5. ura (11.55-12.40)

6. ura (12.45-13.30)

O spremembah in natančnemu poteku izvedbe srečanj bodo učence obvestili učitelji v aplikaciji MS Teams.

Video srečanja na razredni stopji bodo potekala v dogovoru z razredničarkami posameznih oddelkov.

6. A

Teden A (6. 4. 2021 – 9. 4. 2021)

  ponedeljek torek sreda četrtek petek
2. ura praznik MAT Hočevar Malovrh TJA Lenart Štefanič GEO Kodrič  
         
4. ura LUM Božič NAR Duh   MAT Hočevar Malovrh
5. ura   TIT Ledinek SLJ Pigac Kokalj GOS Bregar

 

Teden B (1. 4. 2021 – 2. 4. 2021)

  ponedeljek torek sreda četrtek petek
2. ura Pouk v šoli ZGO Panič  
     
4. ura   MAT Hočevar Malovrh
5. ura SLJ Pigac Kokalj GOS Bregar
6. B

Teden A (6. 4. 2021 – 9. 4. 2021)

 

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

2. ura

praznik

SLJ Zadravec

GOS Bregar

NAR Kuhar

TJA Koder

 

 

 

 

 

4. ura

TJA Koder

GEO Kodrič

 

SLJ Zadravec

5. ura

TIT Ledinek

 

MAT Ledinek

 

 

Teden B (1. 4. 2021 – 2. 4. 2021)

 

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

2. ura

Pouk v šoli

NAR Kuhar

TJA Koder

 

 

 

4. ura

ZGO Kuhar

SLJ Zadravec

5. ura

MAT Ledinek

 

 

6. C

Teden A (6. 4. 2021 – 9. 4. 2021)

 

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

2. ura

praznik

 

GEO Kuhar

MAT Vončina

TIT Kobal

 

 

 

 

 

4. ura

GUM Dimitrova

TJA Koder

GOS Bregar

SLJ Kos

5. ura

SLJ Kos

NAR Duh

 

 

 

 

Teden B (1. 4. 2021 – 2. 4. 2021)

 

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

2. ura

Pouk po drugem urniku

MAT Vončina

TIT Kobal

 

 

 

4. ura

GOS Bregar

SLJ Kos

5. ura

 

 

7. A

Teden A (6. 4. 2021 – 9. 4. 2021)

 

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

0. ura

praznik

Šah Kodrič

 

 

 

2. ura

GEO Kodrič

TJA Koder

DKE Panič

 

 

 

NI1 Janše

 

 

4. ura

ZGO Panič

MAT Hočevar Malovrh

SLJ Kos

TJA Koder

5. ura

GUM Dimitrova

 

 

 

6. ura

 

 

GK Zadravec

 

 

Teden B (1. 4. 2021 – 2. 4. 2021)

 

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

0. ura

Pouk po drugem urniku

 

 

2. ura

TIT Ledinek

GEO Kodrič

 

 

 

4. ura

SLJ Kos

TJA Koder

5. ura

 

 

6. ura

 

 

7. B

Teden A (6. 4. 2021 – 9. 4. 2021)

 

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

0. ura

praznik

Šah Kodrič

 

 

 

2. ura

MAT Vončina

NAR Duh

SLJ Pigac Kokalj

MAT Vončina

 

 

NI1 Janše

 

 

4. ura

SLJ Pigac Kokalj

 

TJA Janše

 

5. ura

 

ZGO Panič

LUM Božič

 

6. ura

 

 

GK Zadravec

 

 

Teden B (1. 4. 2021 – 2. 4. 2021)

 

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

0. ura

Pouk v šoli

 

 

2. ura

SLJ Pigac Kokalj

MAT Vončina

 

 

 

4. ura

TJA Janše

 

5. ura

GUM Dimitrova

 

6. ura

 

 

7. C

Teden A (6. 4. 2021 – 9. 4. 2021)

 

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

0. ura

praznik

Šah Kodrič

 

 

 

2. ura

DKE Panič

SLJ Pigac Kokalj

TJA Lenart Štefanič

SLJ Pigac Kokalj

 

 

NI1 Janše

 

 

4. ura

MAT Hočevar Malovrh

 

MAT Hočevar Malovrh

GEO Kodrič

5. ura

TJA Lenart Štefanič

 

GUM Dimitrova

 

6. ura

 

 

GK Zadravec

 

 

Teden B (1. 4. 2021 – 2. 4. 2021)

 

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

0. ura

Pouk po drugem urniku

 

 

2. ura

TJA Lenart Štefanič

SLJ Pigac Kokalj

 

 

 

4. ura

MAT Hočevar Malovrh

GEO Kodrič

5. ura

LUM Božič

 

6. ura

 

 

8. A

Teden A (6. 4. 2021 – 9. 4. 2021)

 

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

2. ura

praznik

TJA Koder/Lenart

MAT Kobal/Hočevar

FIZ Hočevar Malovrh

KEM Bregar

 

 

 

 

 

4. ura

GEO Kodrič

ZGO Panič

TIT Kobal

 

5. ura

BIO Duh

NI2 Janše

MME Kodrič

TJA Koder/Lenart

SLJ Zadravec

 

 

Teden B (1. 4. 2021 – 2. 4. 2021)

 

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

2. ura

Pouk v šoli

FIZ Hočevar Malovrh

KEM Bregar

 

 

 

4. ura

DKE Panič

 

5. ura

TJA Koder/Lenart

SLJ Zadravec

6. ura

NOV Zadravec

 

8. B

Teden A (6. 4. 2021 – 9. 4. 2021)

 

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

2. ura

praznik

TJA Janše

MAT Štravs Merkun

KEM Bregar

FIZ Hočevar Malovrh

 

 

 

 

 

4. ura

BIO Duh

 

DKE Panič

ZGO Panič

5. ura

GEO Kodrič

NI2 Janše

MME Kodrič

TJA Janše

SLJ Kos/Pigac

6. ura

 

 

GK Zadravec

 

 

Teden B (1. 4. 2021 – 2. 4. 2021)

 

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

2. ura

Pouk v šoli

KEM Bregar

FIZ Hočevar Malovrh

 

 

 

4. ura

TIT Ledinek

ZGO Panič

5. ura

TJA Janše

SLJ Kos/Pigac

6. ura

NOV Zadravec

 

9. A

Teden A (6. 4. 2021 – 9. 4. 2021)

 

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

2. ura

praznik

KEM Bregar

ZGO Panič

LUM Božič

TJA Janše/Lenart

 

 

 

 

 

4. ura

TJA Janše/Lenart

MAT Kobal

SLJ Pigac/Zadravec

 

5. ura

FIZ Vončina

 

BIO Duh

GEO Kodrič

6. ura

 

NI3 Janše

 

 

 

Teden B (1. 4. 2021 – 2. 4. 2021)

 

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

2. ura

Pouk v šoli

GUM Dimitrova

TJA Janše/Lenart

 

 

 

4. ura

SLJ Pigac/Zadravec

 

5. ura

BIO Duh

GEO Kodrič

6. ura

NOV Zadravec

 

9. B

Teden A (6. 4. 2021 – 9. 4. 2021)

 

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

2. ura

praznik

SLJ Kos

GEO Kodrič

GUM Dimitrova

ZGO Panič

 

 

 

 

 

4. ura

MAT Štravs/Vončina

KEM Bregar

TJA Koder

MAT Štravs/Vončina

5. ura

 

 

SLJ Kos

BIO Duh

6. ura

 

NI3 Janše

 

 

 

Teden B (1. 4. 2021 – 2. 4. 2021)

 

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

2. ura

Pouk v šoli

LUM Božič

ZGO Panič

 

 

 

4. ura

TJA Koder

MAT Štravs/Vončina

5. ura

SLJ Kos

BIO Duh

6. ura

NOV Zadravec

 

Dostopnost