URNIKI VIDEO SREČANJ

OD 6. DO 9. RAZREDA

V zavihkih najdete urnike video srečanj za posamezne oddelke predmetne stopnje. Termini srečanj so določeni s šolskimi urami.

2. ura (9.10-9.55)

4. ura (11.05-11.50)

5. ura (11.55-12.40)

6. ura (12.45-13.30)

Dodatna pojasnila glede urnikov bodo učenci dobili v ponedeljek, 9. 11. ob 9.10 v video srečanju v aplikaciji MS Teams.

O spremembah in natančnemu poteku izvedbe srečanj bodo učence obvestili učitelji v aplikaciji MS Teams.

Video srečanja na razredni stopji bodo potekala v dogovoru z razredničarkami posameznih oddelkov.

6. A

Teden B (23. 11. 2020 – 27. 11. 2020)

 

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

2. ura

SLJ Pigac Kokalj

MAT Hočevar Malovrh

TJA Lenart Štefanič

ZGO Panič

ŠPO Rešetar

 

 

 

 

 

 

4. ura

TJA Lenart Štefanič

GUM Dimitrova

NAR Duh

 

MAT Hočevar Malovrh

5. ura

 

 

TIT Ledinek

SLJ Pigac Kokalj

GOS Bregar

 

Teden A (30. 11. 2020 – 4. 12. 2020) 

 

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

2. ura

SLJ Pigac Kokalj

MAT Hočevar Malovrh

TJA Lenart Štefanič

GEO Kodrič

 

 

 

 

 

 

 

4. ura

TJA Lenart Štefanič

LUM Božič

NAR Duh

 

MAT Hočevar Malovrh

5. ura

NRA – Štravs

 

TIT Ledinek

SLJ Pigac Kokalj

GOS Bregar

 

6. B

Teden B (23. 11. 2020 – 27. 11. 2020)

ponedeljek torek sreda četrtek petek
2. ura MAT Ledinek SLJ Zadravec GOS Bregar NAR Kuhar TJA Koder
4. ura LUM Božič TJA Koder GEO Kodrič ZGO Kuhar SLJ Zadravec
5. ura ŠPO Rešetar TIT Ledinek MAT Ledinek

 

Teden A (30. 11. 2020 – 4. 12. 2020)

ponedeljek torek sreda četrtek petek
2. ura MAT Ledinek SLJ Zadravec GOS Bregar NAR Kuhar TJA Koder
4. ura GUM Strel TJA Koder SLJ Zadravec
5. ura NRA – Štravs TIT Ledinek MAT Ledinek
6. C

Teden B (23. 11. 2020 – 27. 11. 2020)

 

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

2. ura

MAT Vončina

 

GEO Kuhar

MAT Vončina

TIT Kobal

 

 

 

 

 

 

4. ura

TJA Koder

LUM Božič

TJA Koder

GOS Bregar

SLJ Kos

5. ura

 

SLJ Kos

NAR Duh

 

 

 

Teden A (30. 11. 2020 – 4. 12. 2020) 

 

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

2. ura

MAT Vončina

 

ZGO (GEO) Kuhar

MAT Vončina

TIT Kobal

 

 

 

 

 

 

4. ura

TJA Koder

GUM Dimitrova

TJA Koder

GOS Bregar

SLJ Kos

5. ura

NRA – Štravs

SLJ Kos

NAR Duh

 

 

7. A

Teden B (23. 11. 2020 – 27. 11. 2020)

 

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

0. ura

 

Šah Kodrič

 

 

 

2. ura

SLJ Kos

GEO Kodrič

TJA Koder

SLJ Kos

 

 

 

 

 

 

 

4. ura

NAR Duh

ZGO Panič

MAT Hočevar Malovrh

 

TJA Koder

5. ura

MAT Hočevar Malovrh

LUM Božič

 

 

NI1 Janše

6. ura

 

 

TIT Ledinek

 

 

 

Teden A (30. 11. 2020 – 4. 12. 2020)

 

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

2. ura

SLJ Kos

GEO Kodrič

TJA Koder

DKE Panič

 

 

 

 

 

 

 

4. ura

NAR Duh

ZGO Panič

MAT Hočevar Malovrh

SLJ Kos

TJA Koder

5. ura

MAT Hočevar Malovrh

GUM Dimitrova

 

 

NI1 Janše

6. ura

SPH Bregar

 

UBE Kodrič

GK Zadravec

 

7. B

Teden B (23. 11. 2020 – 27. 11. 2020) 

 

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

0. ura

 

Šah Kodrič

 

 

 

2. ura

TJA Janše

MAT Vončina

NAR Duh

SLJ Pigac Kokalj

MAT Vončina

 

 

 

 

 

 

4. ura

GEO Kodrič

SLJ Pigac Kokalj

ŠPO Rešetar

TJA Janše

 

5. ura

DKE Panič

 

ZGO Panič

GUM Dimitrova

NI1 Janše

6. ura

 

 

 

 

 

 

Teden A (30. 11. 2020 – 4. 12. 2020)

 

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

2. ura

TJA Janše

MAT Vončina

NAR Duh

SLJ Pigac Kokalj

MAT Vončina

 

 

 

 

 

 

4. ura

GEO Kodrič

SLJ Pigac Kokalj

 

TJA Janše

 

5. ura

TIT Ledinek

 

ZGO Panič

LUM Božič

NI1 Janše

6. ura

SPH Bregar

 

UBE Kodrič

GK Zadravec

 

7. C

Teden B (23. 11. 2020 – 27. 11. 2020)

 

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

0. ura

 

Šah Kodrič

 

 

 

2. ura

OS Rešetar

TIT Kobal

TJA Lenart Štefanič

SLJ Pigac Kokalj

SLJ Pigac Kokalj

 

 

 

 

 

 

4. ura

ZGO Panič

MAT Hočevar Malovrh

 

MAT Hočevar Malovrh

GEO Kodrič

5. ura

NAR Duh

TJA Lenart Štefanič

ŠPO Rešetar

LUM Božič

NI1 Janše

6. ura

 

 

 

 

 

 

Teden A (30. 11. 2020 – 4. 12. 2020)

 

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

2. ura

 

DKE Panič

SLJ Pigac Kokalj

TJA Lenart Štefanič

SLJ Pigac Kokalj

 

 

 

 

 

 

4. ura

ZGO Panič

MAT Hočevar Malovrh

 

MAT Hočevar Malovrh

GEO Kodrič

5. ura

NAR Duh

TJA Lenart Štefanič

 

GUM Dimitrova

NI1 Janše

6. ura

SPH Bregar

 

UBE Kodrič

GK Zadravec

 

8. A

 Teden B (23. 11. 2020 – 27. 11. 2020)

 

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

2. ura

SLJ Zadravec

TJA Koder/Lenart

MAT Kobal/Hočevar

FIZ Hočevar Malovrh

KEM Bregar

 

 

 

 

 

 

4. ura

MAT Kobal/Hočevar

GEO Kodrič

ZGO Panič

DKE Panič

ŠPO Rešetar

5. ura

GUM Dimitrova

BIO Duh

NI2 Janše

TJA Koder/Lenart

SLJ Zadravec

6. ura

 

 

 

NOV Zadravec

 

 

Teden A (30. 11. 2020 – 4. 12. 2020)

 

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

2. ura

SLJ Zadravec

TJA Koder/Lenart

MAT Kobal/Hočevar

FIZ Hočevar Malovrh

KEM Bregar

 

 

 

 

 

 

4. ura

MAT Kobal/Hočevar

GEO Kodrič

ZGO Panič

TIT Kobal

 

5. ura

LUM Božič

BIO Duh

NI2 Janše

MME Kodrič

TJA Koder/Lenart

SLJ Zadravec

8. B

 Teden B (23. 11. 2020 – 27. 11. 2020)

 

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

2. ura

MAT Štravs Merkun

TJA Janše

MAT Štravs Merkun

KEM Bregar

FIZ Hočevar Malovrh

 

 

 

 

 

 

4. ura

SLJ Kos/Pigac

BIO Duh

 

TIT Ledinek

ZGO Panič

5. ura

LUM Božič

GEO Kodrič

NI2 Janše

TJA Janše

SLJ Kos/Pigac

6. ura

 

 

ŠPO Rešetar

NOV Zadravec

 

 

Teden A (30. 11. 2020 – 4. 12. 2020)

 

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

2. ura

MAT Štravs Merkun

TJA Janše

MAT Štravs Merkun

KEM Bregar

FIZ Hočevar Malovrh

 

 

 

 

 

 

4. ura

SLJ Kos/Pigac

BIO Duh

 

DKE Panič

ZGO Panič

5. ura

GUM Dimitrova

GEO Kodrič

NI2 Janše

MME Kodrič

TJA Janše

SLJ Kos/Pigac

6. ura

 

 

 

GK Zadravec

 

 

9. A

Teden B (23. 11. 2020 – 27. 11. 2020) 

 

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

2. ura

MAT Kobal

SLJ Pigac/Zadravec

ZGO Panič

GUM Dimitrova

TJA Janše/Lenart

 

 

 

 

 

 

4. ura

ŠPO Rešetar

TJA Janše/Lenart

MAT Kobal

SLJ Pigac/Zadravec

 

5. ura

KEM Bregar

FIZ Vončina

ROM Kodrič

BIO Duh

GEO Kodrič

6. ura

 

 

NI3 Janše

NOV Zadravec

 

 

Teden A (30. 11. 2020 – 4. 12. 2020) 

 

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

2. ura

MAT Kobal

KEM Bregar

ZGO Panič

LUM Božič

TJA Janše/Lenart

 

 

 

 

 

 

4. ura

 

TJA Janše/Lenart

MAT Kobal

SLJ Pigac/Zadravec

 

5. ura

SLJ Pigac/Zadravec

FIZ Vončina

 

BIO Duh

GEO Kodrič

6. ura

 

 

NI3 Janše

 

 

9. B

Teden B (23. 11. 2020 – 27. 11. 2020)

 

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

2. ura

TJA Koder

SLJ Kos

GEO Kodrič

LUM Božič

ZGO Panič

 

 

 

 

 

 

4. ura

FIZ Vončina

MAT Štravs/Vončina

KEM Bregar

TJA Koder

MAT Štravs/Vončina

5. ura

 

ŠPO Rešetar

ROM Kodrič

SLJ Kos

BIO Duh

6. ura

 

 

NI3 Janše

NOV Zadravec

 

 

Teden A (30. 11. 2020 – 4. 12. 2020)

 

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

2. ura

TJA Koder

SLJ Kos

GEO Kodrič

GUM Dimitrova

ZGO Panič

 

 

 

 

 

 

4. ura

FIZ Vončina

MAT Štravs/Vončina

KEM Bregar

TJA Koder

MAT Štravs/Vončina

5. ura

 

 

 

SLJ Kos

BIO Duh

6. ura

 

 

NI3 Janše

 

 

Dostopnost