TOM TELEFON – “ODGOVOR JE POGOVOR”

V letošnjem šolskem letu se je OŠ Nove Jarše vključila v vseslovensko akcijo »TOM POTUJE, OTROKE OBISKUJE«. Gre za akcijo informiranja otrok in mladostnikov o TOM telefonu, edinem splošnem telefonu za otroke in mladostnike na katerega se lahko otroci in mladostniki brezplačno in anonimno obrnejo vsakič, ko imajo kakršnokoli vprašanje, težave ali potrebujejo pogovor. 

Širjenje informacij o TOM telefonu bo potekalo preko TOM nahrbtnika, ki bo potoval po Sloveniji in obiskoval osnovne šole, naša šola pa ga bo gostila od 19. do 25. septembra.

Dostopnost