ŠTIPENDIJE

ZOISOVA ŠTIPENDIJA

Je namenjena najboljšim dijakom kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja in razvojne dejavnosti. Pogoj za pridobitev štipendije je izjemni dosežek (zlata in srebrna priznanja na državnih tekmovanjih, priznanja za najboljše raziskovalne naloge …) v 8. ali 9.r ter povprečna ocena v 9. razredu najmanj 4,7 (povprečje končnih ocen vseh predmetov). Potrdilo o odkriti nadarjenosti NI pogoj za kandidaturo.

Razpis v juniju.

ŠTIPENDIJA ZA DEFICITARNE POKLICE

Je namenjena spodbujanju mladih za vpis v izobraževalne programe za poklice, ki so prepoznani kot deficitarni, torej jih na trgu dela primanjkuje. Deficitarni poklici v letu 2020-21 so bili: kamnosek, mehatronik operater, izdelovalec kovinskih konstrukcij, inštalater strojnih inštalacij, oblikovalec kovin orodjar, elektrikar, avtokaroserist, pek, slaščičar, mesar, tapetnik, mizar, zidar, tesar, klepar-krovec, izvajalec suhomontažne gradnje, slikopleskar-črkoslikar, pečar-polagaleckeramičnih oblog, gozdar, dimnikar, steklar in tehnik steklarstva. Pogoj za pridobitev štipendije je, da dijak prvič obiskuje 1. letnik srednjega poklicnega izobraževanja in, da se bo izobraževal za deficitaren poklic.

Razpis bo objavljen do konca januarja. Vloge je možno oddati od junija do septembra.

KADROVSKA ŠTIPENDIJA

Kadrovske štipendije podeljujejo podjetja, na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS pa imajo podjetja možnost, da v aplikaciji Izmenjevalnica sporočajo, kakšne kadre želijo štipendirati, dijaki pa lahko najdejo kadrovskega štipenditorja. Namen kadrovskih štipendij je povezovanje mladih in delodajalcev, kajti podjetja si lahko z dolgoročnim kadrovskim načrtovanjem zagotovijo razvoj ustreznih kadrov in na ta način spodbudijo razvoj podjetij. Prednost kadrovskih štipendij je v tem, da zagotavljajo takojšnjo prvo zaposlitev po končanem šolanju. 

DRŽAVNA ŠTIPENDIJA

Namen državnih štipendij je spodbujanje izobraževanja in doseganje višje ravni izobrazbe ter omogočanje študija socialno šibkim dijakom, dijakom ki se izobražujejo izven kraja stalnega prebivališča in dijakom s posebnimi potrebami. Dodeljujejo jih Centri za socialno delo glede na dohodek družine.

Razpisi štipendij in dodatne informacije so dostopne na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije: https://www.srips-rs.si/stipendije

Dostopnost