ODLOK VLADE – IZJEMA OD KARANTEN

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je Vlada RS 17. 1. 2022 sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 in Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Obe spremembi sta objavljeni v Uradnem listu RS, št. 8/22 z dne 17. 1. 2022.

Skladno z omenjenima Odlokoma so na NIJZ pripravili obsežnejšo posodobitev Navodil vzgojno-izobraževalnim zavodom ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu, ki so v veljavi od 19. 1. 2022.
Navodila so objavljena na spletni strani: https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje

Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 87/21, 132/21,144/21,149/21, 164/21,190/21,200/21 in 2/22) se je spremenil tako, da je izjema od napotitve v karanteno na domu  tudi za tiste, ki so zaposleni v vzgoji in izobraževanju, pod pogojem, da v obdobju sedmih dni od visoko tveganega stika z osebo s potrjeno okužbu SARS-CoV-2 vsakodnevno opravijo presejalno testiranje s hitrim antigenskim testom HAG ali testom za samotestiranje na SARS-CoV-2 na delovnem mestu in uporabljajo zaščitno masko tipa FFP2.

Izjema velja tudi za učence, ki so imeli visoko rizični stik v vzgojno izobraževalnem zavodu. Ti učenci se morajo v obdobju sedmih dni od visoko rizičnega stika vsakodnevno samotestirati v šoli.  Izjema od karantene preneha veljati, kadar je v posameznem oddelku potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri več kot 30 odstotkih učencev.

Učencem ni treba opravljati vsako dnevnega samotestiranja namesto napotitve v karanteno, če:

  • Izpolnjujejo določila druge ali tretje alineje 2. člena odloka, ki ureja izjeme od karantene (to pomeni, da so preboleli COVID-19 in je od pozitivnega rezultata testa PCR minilo manj kot 45 dni ali pa so preboleli  COVID-19 in bili ustrezno cepljeni),  ali
  • Predložijo dokazilo o negativnem rezultatu testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa.

S spremembo odloka učencem in dijakom pripada 20 testov HAG za samotestiranje na mesec in ne le 15, kot je veljalo do sedaj.

Pazite nase.

Vodstvo šole

Dostopnost