NUJNO VARSTVO

NUJNO VARSTVO

Skladno z Odlokom o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 47/2021), z dne 29. 3. 2021, in okrožnico MIZŠ, št.6030-2/2021/14, z dne 29. 3. 2021, se izvede

nujno varstvo v vrtcih in nujno varstvo in pouk na daljavo za učence od 1. do 3. razreda osnovne šole, za otroke in učence, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, in sta zaposlena:

  1. v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17) in sicer: sektor energetike, sektor prometa, sektor prehrane, sektor preskrbe s pitno vodo, sektor zdravstva, sektor financ, sektor varovanja okolja ter sektor informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov,
  2. v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja,
  3. zavodih s področja socialne varnosti,
  4. v Slovenski vojski,
  5. Policiji,
  6. v poklicnih gasilskih enotah.

 

V vrtcih in osnovnih šolah se zaposlitev staršev ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca, ki ga je predpisalo MIZŠ v okrožnici.

 

Podrobnejše informacije (npr. glede oddaje potrdil) bo objavil vsak vrtec in šola na svojih spletnih straneh oziroma obvestil starše na običajen način.

 

Vrtci lahko organizirajo tudi skupine, v katerih so otroci iz več oddelkov, pri čemer naj bo število otrok čim manjše (od 6 do 8 otrok). Skupine za izvedbo nujnega varstva učencev od 1. do 3. razreda se oblikujejo iz otrok istega razreda (od 8 do 10 učencev) oziroma do največ 15 učencev, slednja se ohrani ves čas veljavnosti tega odloka.

V času zaprtja vrtcev oziroma med zagotavljanjem nujnega varstva v vrtcih, so starši, katerih otroci vrtca ne bodo obiskovali, plačila oproščeni skladno s 126. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije Covid -19 (ZIUOPDVE). Koriščenje nujnega varstva je za starše plačljivo, kot običajno.

Nujno varstvo v vrtcih in šolah 1.4. do 11.4.2021

Nujno varstvo v vrtcih in šolah 1.4. do 11.4.2021

UPORABNE POVEZAVE

Preberite še …

Razpored popravnih izpitov v jesenskem roku

Dragi učenci,

na pedagoški konferenci v sredo, 3.7.2024 smo sprejeli sklep o razporedu popravnih izpitov v jesenskem izpitnem roku. Popravne izpite bo mogoče opravljati od torka, 27. 8. 2024, do petka, 30. 8. 2024 po naslednjem razporedu..

Dostopnost