SKLEP o določitvi šol, ki pripravijo in organizirajo prevzem toplih obrokov (Možnost toplega obroka med poukom na daljavo)

SKLEP o določitvi šol, ki pripravijo in organizirajo prevzem toplih obrokov (Možnost toplega obroka med poukom na daljavo)

Mestna občina Ljubljana je izdala Sklep o določitvi šol, ki pripravijo in organizirajo prevzem toplih obrokov.

Sklep o določitvi šol, ki pripravijo in organizirajo prevzem toplih obrokov

Iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo prejeli okrožnico, katere vsebina se nanaša na zagotavljanje brezplačnega toplega obroka pri pouku na daljavo v času zaostrenih epidemioloških razmer. V sodelovanju z Mestno občino Ljubljana bomo v naslednjem tednu organizirali kuhanje toplih obrokov.

Brezplačni topli obrok – kosilo, pripada učencem, ki imajo v tem šolskem letu subvencionirano šolsko prehrano. Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem, ki so nameščeni v rejniško družino.

Učenci se morajo na obrok nujno prej prijaviti. S prijavo učenci/starši privolijo, da občina in šola podatke uporabijo za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka. Več navodil glede prijave na kosilo še sledi.

Učenci oziroma njihovi starši topli obrok prevzamejo na naši šoli. Kje in kdaj bo možnost prevzema toplega obroka, vam sporočimo naknadno.

Ljubljana, 6. 11. 2020                                                                                                                            Ravnatelj Emir Jušič

Dostopnost