GREMO V ŠOLO!

GREMO V ŠOLO!

Spoštovani učenci in starši,

v torek, 26. 1. 2021, ponovno odpiramo vrata šole za vse učence od 1. do 3. razreda.

 

Učenci od 1. do 3. razreda, ki so prijavljeni v jutranja varstvo vstopajo pri vratih na razredni stopnji.

Zjutraj lahko starši oddate otroka v jutranje varstvo ob naslednjih urah:

6.20 – 6.25

7.00 – 7.05

7.20 – 7.25                                                   

7.30 – 7.35

8.00 (samo za učence 3. razreda)

 

Učenci, ki niso vključeni v jutranje varstvo vstopajo v šolo po naslednjem urniku:

Razred vhod Ura
1.   razred Vhod na razredni stopnji 8.00 – 8.05
2.   razred Vhod na razredni stopnji 8.10 – 8.15
3.   razred Vhod na razredni stopnji 8.15 – 8.20

 

Otroke na vratih sprejme dežurni učitelj.

 

Učenci, ki v šolo prihajajo s šolskim prevozom, vstopajo v šolo pri vratih skozi katera sicer izstopajo na šolsko igrišče.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Učence od 1. do 3. razreda, ki so vključene v podaljšano bivanje lahko prevzamete pri vratih na razredni stopnji ob naslednjih urah:

Ob 12.00,

Ob 13.00,

Ob 14.00 (po sprostitveni dejavnosti),

Ob 14.40 (po domači nalogi),

Ob 15.00 (po popoldanski malici),

Ob 15.30.

 

V pričakovanju našega ponovnega snidenja vas lepo pozdravljamo,

vodstvo šole

 

Kako bo potekalo vzgojno izobraževalno delo (povzetek okrožnice Ministrstva za šolstvo)

Navodila: Higiena rok

Navodila: Higiena kašlja

Dostopnost