POMEMBNI DATUMI ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO

MIZŠ objavi RAZPIS za vpis v SŠ (srednje šole) in DD (dijaške domove)do 16. januarja 2023JANUAR
INFORMATIVNI DNEVI SŠ in DD17. in 18. februar 2023FEBRUAR
Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske programe, za katere je to posebni vpisni pogoj, ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za programa Gimnazija (Š – ŠPORTNA) in Ekonomska gimnazija (Š – ŠPORTNA)do 2. marca 2023MAREC
Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja kandidatov za programa Gimnazija (Š) in Ekonomska gimnazija (Š) – izvedba je v teh dneh možna tudi na daljavo, odvisno od odločitve šolemed 10. in 20. marcem 2023MAREC
Srednje šole posredujejo potrdila o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti znanja in spretnosti ter izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za športne oddelke (Gimnazija (Š), Ekonomska gimnazija (Š))do 27. marca 2023MAREC
Prijavljane za vpis v 1. letnik SŠ za šolsko leto 2023/24konec marca (zadnji rok je 3. april 2023)APRIL
Javna objava številčnega stanja prijav za spletni strani MIZŠ7. april 2023 do 16.00APRIL
Javna objava sprememb obsega razpisanih mest (zmanjšana) in stanja prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2023/24 na spletni strani MIZŠdo 19. aprila 2023APRIL
Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ – prenos prijave je možno izvesti osebno ali na daljavodo 24. aprila 2023 do 14. ureAPRIL
NPZ-ji4., 8. in 10. maj 2023MAJ
Javna objava omejitev vpisa (spletna stran MIZŠ)do 24. maja 2023MAJ
SŠ obvestijo učence o omejitvah vpisado 29. maja 2023MAJ
VPIS oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka (prinašanje dokumentov za vpis po razporedu srednjih šol) – možna izvedba tudi na daljavoMed 16. junijem in 21. junijem 2023 do 14. ure!JUNIJ
Objava rezultatov 1. kroga in objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka (spletna stran MIZŠ)do 21. junija 2023 do 16. ureJUNIJ
Prijava neizbranih v 1. krogu izbirnega postopka za 2. krog izbirnega postopkado 23. junija 2023 do 15. ureJUNIJ
Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopkado 29. junija 2023 do 15. ureJUNIJ
Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2.  krogudo 30. junija. 2023 do 14. ureJUNIJ
MIZŠ objavi še preostala prosta mesta za vpisdo 3. julija 2023 do 15. ureJULIJ
Vpis na srednjih šolah, ki še imajo prosta mesta.do 31. avgusta 2023AVGUST
Dostopnost