UPORABNO ZA STARŠE

Na tej strani lahko dostopate do uporabnih povezav v zvezi z družino in vzgojo.

Spletna stran druzina.pismen.si je namenjena staršem, ki bi se radi naučili, kako otrokom približati pismenost. Na tej strani najdete informacije o tem, zakaj je družinska pismenost pomembna, kdo vse je vključen v spodbujanje družinske pismenosti pri nas, kako jo spodbujati v domačem okolju, kako ravnati v primeru, da ima vaš otrok težave. Na strani pa najdete še vrsto drugih uporabnih in zabavnih gradiv, ki vam bodo v pomoč pri vzgajanju strastnih in vseživljenskih bralcev kot so povezave do zvočnih in video vsebin, predlogov za družinske izlete in drugo.

ČLANKI O VZGOJI

V mladostništvu, razvojnem obdobju silovith sprememb, je med mladimi pogosto prisotno eksperimentranje s psihoaktvnimi snovmi. To so kemične snovi naravnega ali sintetčnega izvora, ki so prisotne v alkoholnih pijačah, tobaku, konoplji ter drugih drogah in po zaužitju prvenstveno vplivajo na delovanje možganov, pa tudi drugih organov. Imajo številne učinke, med temi so pogoste sprememba razpoloženja, zaznavanja, motnje dihanja, motorike in drugo. Vsem je skupno, da lahko povzročajo zasvojenost. Posledice rabe se razlikujejo med posamezniki, odvisne so od telesnega in duševnega stanja posameznika, vrste snovi, načina in trajanja uporabe. Zaradi pomembnih razvojnih sprememb, ki se dogajajo v telesu mladostnika, je pomembno, da mladi psihoaktvnih snovi ne uporabljajo. Pri zmanjševanju in preprečevanju uporabe psihoaktivnih snovi imate pomembno vlogo starši.

Marko Juhant, specialni pedagog, je napisal knjigo z recepti – v vzgoji, seveda. O knjigi, o malih lumpih, terorju odličnosti … tudi z dobro mero humorja.

Dolžnost dobrih staršev je, da stopijo v boj in skupaj z otrokom premagajo njegovo prirojeno lenobo.

Nihče ne ve, kaj se bo zgodilo z otroki, ki nimajo pripovedovalcev zgodb, ampak jih krmijo z računalniški odpadki. Bodo kot odrasli padli v depresijo, bodo edini smisel našli v nihilizmu? Bo zanje vse zarota? Bodo idealni potrošniki z nično pozornostjo?

Novice so polne zgodb o nasilju v šolah. Kaj se dogaja? Smo postali družba, v kateri vladajo otroci, starši pa le »nemočno« gledajo, kako neomejevanje njihovega vedenja ruši najbolj osnovno pravico do izobrazbe? Problem je sistemski in zanj smo odgovorni vsi. Nekateri, ker naredijo preveč in narobe, drugi zato, ker naredijo premalo, in še to povsem pod strokovnimi standardi.

»Ko dajete nekaj svojega, dajete le malo. Šele ko daste sebe, je to pravi dar.« – Kahlil Gibran

Predavanja in delavnice za starše

Dostopnost