ŠOLE V NARAVI, TABORI

RAZRED VRSTA KRAJ TERMIN
1. razred šola v naravi Pacug od 20.9. do 22.9.2023
2. razred šola v naravi Pacug od 18.9. do 20.9.2023
3. razred šola v naravi Pacug od 11.10. do 13.10.2023
4. razred letna šola v naravi CŠOD Murska Sobota od 8.1. do 12.1.2024
5. razred zimska šola v naravi CŠOD Peca 26.2. 1.3.2024
6. razred zimska šola v naravi Hotel Zarja na Pohorju od 29.1. do 2.2.2024
7.a in 7.c razred  tabor Debeli Rtič 25.10. do 27.10.2023
 7.b razred  tabor Debeli Rtič od 23.10 do 25.10.2023
8. razred naravoslovni tabor Pacug od 18.9. do 20.9.2023
7. razred tematski vikend tabor »šport za sprostitev«  CŠOD Fara od 8.9. do 10.9.2023
nadarjeni učenci od 6. do 9. razreda družboslovni-naravoslovni tabor CŠOD Jurček (Kočevje) od 2.6. do 4.6.2024

Šola omogoča plačilo šole v naravi in taborov v več obrokih.   

 

Kriteriji za subvencioniranje šole v naravi

Vloga za dodelitev sredstev iz šolskega sklada

Dostopnost