ŠOLE V NARAVI, TABORI

RAZRED VRSTA KRAJ TERMIN
1. razred naravoslovni tabor Pacug od 27. 9. do 29. 9. 2021
2. razred naravoslovni tabor Osilnica od 22. 9. do 24. 9. 2021
3. razred naravoslovni tabor Osilnica od 20. 9. do 22. 9. 2021
4. razred letna šola v naravi CŠOD Murska Sobota od 29. 11. do 3. 12. 2021
5. razred letna šola v naravi CŠOD Murska Sobota od 6. 12. do 10. 12. 2021
7. razred tematski tabor »Spoznajmo in povežimo se«  CŠOD Vojsko
  • od 13. 12. do 15. 12.  2021 (7. b in 7. c)
  • od 15. 12. do 17. 12.  2021 (7. a)
nadarjeni učenci od 6. do 9. razreda družboslovni-naravoslovni tabor CŠOD Rak od 6. 6. do 8. 6. 2022

Šola omogoča plačilo šole v naravi in taborov v več obrokih.   

 

Kriteriji za subvencioniranje šole v naravi

Vloga za dodelitev sredstev iz šolskega sklada

Dostopnost