ŠOLE V NARAVI, TABORI

RAZRED VRSTA KRAJ TERMIN
1. razred naravoslovni tabor Pacug od 28.9. do 30.9.2022
2. razred naravoslovni tabor Pacug od 26.9. do 28.9.2022
3. razred naravoslovni tabor Pacug od 28.9. do 30.9.2022
4. razred letna šola v naravi CŠOD Murska Sobota od 6.3. do 10.3.2023
5. razred naravoslovni tabor Pacug predvidoma konec marca/ začetek aprila 2023 v Pacugu
6. razred zimska šola v naravi Hotel Zarja na Pohorju od 30.1. do 3.2.2023
7.a in 7.b razred  tematski dnevi “socialne veščine” CŠOD Ajda (Libeliče) od 7.11 do 11.11.2022
 7.c razred  tematski dnevi “socialne veščine” CŠOD Ajda (Libeliče) od 9.11 do 11.11.2022
7. razred zimska šola v naravi Hotel Zarja na Pohorju od 20.2. do 24.2.2023
7. razred tematski vikend tabor »šport za sprostitev«  CŠOD Fara od 7.10. do 9.10.2022
8. razred naravoslovni tabor Pacug od 26.9 do 28.9.2022
8. razred tematski vikend tabor »šport za zdravje«  CŠOD Lipa (Črmošnjice) od 2.6. do 4.6.2023
nadarjeni učenci od 6. do 9. razreda družboslovni-naravoslovni tabor CŠOD Jurček (Kočevje) od 2.6. do 4.6.2023

Šola omogoča plačilo šole v naravi in taborov v več obrokih.   

 

Kriteriji za subvencioniranje šole v naravi

Vloga za dodelitev sredstev iz šolskega sklada

Dostopnost