ŠOLSKI SKLAD

Zaradi pomanjkanja sredstev za številne kvalitetne dejavnosti, ki sicer niso predpisane s programi, so pa velikega pomena za razvoj mlade generacije, je šola ustanovila šolski sklad. Tu se zbirajo prispevki staršev in donatorjev. Šolski sklad posluje v skladu s pravili.

VLOGA ZA ŠOLSKI SKLAD

Dostopnost