Vesela šola

SI VEDOŽELJEN / VEDOŽELJNA?

TE ZANIMAJO RAZLIČNE TEME, TUDI TISTE, O KATERIH SE NE UČITE PRI POUKU?

Vesela šola je tekmovanje v znanju o vnaprej določenih temah za učence od 4. do 9. razreda, ki ga organizira založba Mladinska knjiga in revija Pil.

Mesečne teme Vesele šole, objavljene vsak mesec kot tiskana priloga revije Pil in kot e-učna pot na spletni strani www.veselasola.net, v šolskem letu 2023/24 bodo to teme:

Namen tekmovanja v znanju Vesele šole je širjenje splošnega znanja. Vsebine so lahko povezane z učnim načrtom osnovne šole, lahko pa so izbrane zato, da bi učence seznanili tudi s takimi vsebinami, ki v učnem načrtu za osnovnošolce niso predvidene. Cilj Vesele šole je pridobivanje splošnega znanja.
Šolsko tekmovanje bo 6. marca, državno tekmovanje pa 10. aprila 2024. Za šolsko tekmovanje je potrebno predelati teme od septembra do februarja.
Tekmovanje je dostopno vsem prijavljenim učencem: udeleži se ga lahko vsak učenec, ki se nanj prijavi v šoli pri mentorju Vesele šole. Tekmuje se z vprašalniki, ki jih na osnovi veselošolskih tem tekočega šolskega leta pripravi uredništvo Vesele šole v sodelovanju z zunanjimi strokovnimi sodelavci. Težavnost nalog je prilagojena razredni stopnji in nivoju tekmovanja. Na vsaki stopnji tekmovanja prejmejo zmagovalci diplomo Vesele šole, državni prvaki pa tudi knjižne nagrade in priložnostne nagrade sponzorjev.

PRIJAVI SE PRI KNJIŽNIČARKI

Dostopnost