NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Nacionalno preverjanje znanja opravljajo učenci ob zaključku druge in tretje triade.

  • Učenci 6. razreda opravljajo preverjanje iz slovenščine, matematike in angleščine.
  • Učenci 9. razreda pa pišejo preverjanje iz slovenščine, matematike ter tretjega predmeta, ki ga določi minister na začetku šolskega leta.

Udeležba na preverjanju znanja je za učence obvezna, izjema so le priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in so v tekočem šolskem letu v osnovno šolo v republiki Sloveniji vključeni prvič.

Več informacij lahko pridobite na spletni strani RIC.

KOLEDAR

 Koledar NPZ 2021/22

 

6. razred
4. maj 2022 Slovenščina
6. maj 2022 Matematika
10. maj 2022 Angleščina
7. do 9. junij 2022 Vpogled v ovrednotene preizkuse za učence 6. razreda
9. razred
1. september 2021 Objava sklepa MIZŠ o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev z NPZ
4. maj 2022 Slovenščina
6. maj 2022 Matematika
10. maj 2022 NPZ iz tretjega predmeta
od 31. maja do 2. junija 2022 Vpogled v ovrednotene preizkuse za učence 9. razreda
Dostopnost