NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Nacionalno preverjanje znanja opravljajo učenci ob zaključku druge in tretje triade.

  • Učenci 6. razreda opravljajo preverjanje iz slovenščine, matematike in angleščine.
  • Učenci 9. razreda pa pišejo preverjanje iz slovenščine, matematike ter tretjega predmeta, ki ga določi minister na začetku šolskega leta.

Udeležba na preverjanju znanja je za učence obvezna, izjema so le priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in so v tekočem šolskem letu v osnovno šolo v republiki Sloveniji vključeni prvič.

Več informacij lahko pridobite na spletni strani RIC.

KOLEDAR

Podrobnejša navodila o šolskem koledarju za OŠ za leto 2019/20

 

6. razred
5. maj 2020 Slovenščina
7. maj 2020 Matematika
11. maj 2020 Angleščina
8. do 10. junij 2020 Vpogled v ovrednotene preizkuse za učence 6. razreda
9. razred
2. september 2019 Objava sklepa MIZŠ o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev z NPZ
5. maj 2020 Slovenščina
7. maj 2020 Matematika
11. maj 2020 NPZ iz tretjega predmeta (šport)
1. do 3. junij 2020 Vpogled v ovrednotene preizkuse za učence 9. razreda
Dostopnost