POMEMBNI DATUMI ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO

POMEMBNI DATUMI ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025

Datumi so povzeti po dokumentu »Rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja in gimnazij za šolsko leto 2024/2025«. Dokument je dostopen na spletni strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

(glejte Vpis za šolsko leto 2023/2024, pod Rokovniki)

MIZŠ objavi RAZPIS za vpis v SŠ (srednje šole) in DD (dijaške domove)do 15. januarja 2024JANUAR
INFORMATIVNI DNEVI SŠ in DD16. in 17. februar 2024FEBRUAR
Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske programe, za katere je to posebni vpisni pogoj, ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za programa Gimnazija (Š – ŠPORTNA) in Ekonomska gimnazija (Š – ŠPORTNA)do 4. marca 2024MAREC
Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja kandidatov za programa Gimnazija (Š) in Ekonomska gimnazija (Š)med 8. in 20. marcem 2024
Srednje šole posredujejo potrdila o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti znanja in spretnosti ter izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za športne oddelke (Gimnazija (Š), Ekonomska gimnazija (Š))do 28. marca 2024
Prijavljane za vpis v 1. letnik SŠ za šolsko leto 2024/25konec marca (zadnji rok je 2. april 2024)APRIL
Javna objava številčnega stanja prijav za spletni strani MIZŠ8. april 2024 do 16.00
Javna objava sprememb obsega razpisanih mest (zmanjšana) in stanja prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2023/24 na spletni strani MIZŠdo 18. aprila 2024
Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2024/25do 23. aprila 2024 do 15. ure
NPZ-ji7., 9. in 13. maj 2024MAJ
Javna objava omejitev vpisa (spletna stran MVI)do 24. maja 2024
SŠ obvestijo učence o omejitvah vpisado 29. maja 2024
VPIS oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka (prinašanje dokumentov za vpis po razporedu srednjih šol)Med 17. junijem in 21. junijem 2024 do 14. ure!JUNIJ
Srednje šole objavijo rezultate 1. kroga izbirnega postopka in seznanijo učence, ki niso bili uspešni v 1. krogu z možnostmi v 2. krogu izbirnega postopka. Srednje šole objavijo tudi dokončno število prostih mest za 2. krog, objavljeno tudi na spletni strani ministrstva.do 21. junija 2024 do 14. ure
Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka (spletna stran MVI)do 21. junija 2024 do 16. ure
Prijava neizbranih v 1. krogu izbirnega postopka za 2. krog izbirnega postopkado 26. junija 2024 do 15. ure
Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopkado 2. julija 2024 do 15. ureJULIJ
Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2.  krogudo 3. julija. 2024 do 14. ure
Ministrstvo objavi še preostala prosta mesta za vpis (spletna stran MVI)do 4. julija 2024 do 15. ure
Vpis na srednjih šolah, ki še imajo prosta mesta.do 30. avgusta 2024AVGUST
Dostopnost