POMEMBNI DATUMI ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE

MIZŠ objavi Razpis na spletni stranido 22. januarja
Informativni dnevi 12. in 13. februar
Prijava za opravljanje preizkusa nadarjenosti, znanja in spretnosti + posredovanje dokazil za športne oddelkedo 4. marca
Opravljanje preizkusov nadarjenosti in ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja za športne oddelkemed 10. in 20. marcem
Srednje šole posredujejo potrdila o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti ter izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za športne oddelkedo 26. marca
Prijava za vpis v 1. letnik SŠdo 2. aprila
Javna objava številčnega stanja prijav za spletni strani MIZŠdo 16. aprila
Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠdo 22. aprila
NPZ-jimaj
Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka (po razporedu šol)med 16. in 21. junijem do 16.ure
Objava rezultatov 1. krogado 21. junija
Objava rezultatov 2. kroga do 30. junija
Vpis na srednjih šolah, ki še imajo prosta mestado 31. avgusta
Dostopnost