Arhivi avtorja:Polonca Žele

Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah

Spoštovani starši!

V šolskem letu 2019/20 smo vključeni v projekt Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah. Glavne aktivnosti bodo potekale v Evropskem tednu mobilnosti (16. – 20. 9.).

Trajnostni razvoj je skrb vseh nas za okolje, s ciljem, da bodo prihodnje generacije imele enake ali boljše pogoje za bivanje.

Cilj projekta je sprememba potovalnih navad osnovnošolcev v smeri trajnostne mobilnosti, zmanjšanje motoriziranega prometa v okolici šol, zmanjšanje okoljskih obremenitev, spodbujanje gibanja otrok ter krepitev zdravja otrok.

Namen aktivnosti Gremo peš s kokoško Rozi je spodbuditi osnovnošolce, da v šolo prihajajo na trajnostni način (peš, s kolesom, s skirojem, z javnimi prevoznimi sredstvi …) – izmed naštetih predvsem spodbujati pešačenje.

S pomočjo anketnih vprašalnikov in igro Gremo peš s kokoško Rozi bomo spremljali potovalne navade učencev in jih spodbujali, da razmišljajo, se izobražujejo in so aktivni v smeri trajnostne mobilnosti tudi po izvedenih aktivnostih.

Vabimo vas, da tudi vi potujete na trajnostni način in tako s svojim zgledom spodbujate otroke.

AKTIVNO V ŠOLO – EN TEDEN MALO DRUGAČE

Spoštovani starši,                                                                                           

aktivna pot v šolo pomeni, da otroci v šolo pridejo peš, s kolesom ali skirojem. Pomembna je za zdravje, samostojnost in socialni razvoj otrok. Otroci, ki hodijo v šolo peš ali s kolesom, se tudi sicer več gibljejo in med drugim lažje sledijo pouku.

V tujini je razširjena navada, da odrasli organizirano spremljajo otroke do šole peš po vnaprej začrtanih poteh in po stalnem urniku. V Italiji in Švici je na primer znan pod imenom pedibus, v Veliki Britaniji in ZDA pa kot walking bus. Tak način skupne hoje v šolo smo pri nas imenovali Pešbus.

S podporo Mestne občine Ljubljana in Inštituta za politike prostora – IPoP, ga bomo izvedli tudi na naši šoli. Pešbus bomo izvajali v času Evropskega tedna mobilnosti in sicer od 16. do 20. septembra 2019 v jutranjem času pred pričetkom pouka.

 

Več o programu Aktivno v šolo in akciji Pešbus si lahko preberete na spletni strani http://www.aktivnovsolo.si/.

 

Lepo vas pozdravljamo v želji, da skupaj naredimo nekaj zase, za naše zdravje in za naš planet.

Ravnatelj

Emir Jušič

Teden vseživljenjskega učenja

Zaključili smo še zadnje dejavnosti, ki smo jih načrtovali v razširjenem terminu projekta Teden vseživljenjskega učenja. Vse skupaj smo načrtovali in izvedli 19 dejavnosti. Vsem sodelujočim se zahvaljujemo, da so z nami delili svoje izkušnje, znanje in se nam pridružili v šoli ter izven nje. V prihodnje si želimo še mnogo takih in podobnih medgeneracijskih srečanj.

Koordinatorka TUV

Saša Žavbi

 

MEDGENERACIJSKI POHOD

V okviru “Tedna vseživljenjskega učenja” smo v četrtek, 6. 6. 2019, izvedli 2. medgeneracijski pohod, ki se ga je udeležilo 19 pohodnikov. Na začetku poti smo si v Zagorici nad Dolskim ogledali rojstno hišo našega svetovno znanega matematika Jurija Vege ter prisluhnili zelo zanimivi zgodbi iz njegovega življenja. Nato smo se podali na del “Domžalske poti spominov”, se med potjo povzpeli na Cicelj (836 m) in v nadaljevanju uživali ob lepih razgledih izpred cerkvice Sv. Miklavža nad Savo, Naš potep smo zaključili pri planinskem domu na Uštah, kjer okrepčilo ni bilo nikomur odveč. Ob vračanju domov pa smo se v Moravčah soglasno “morali” ustaviti še na sladoledu!