VSI UČENCI SE VRAČAJO V ŠOLO

VSI UČENCI SE VRAČAJO V ŠOLO

Spoštovani starši, dragi učenci in učenke,

obveščamo vas, da je Vlada RS danes, v četrtek, 11. 2. 2021, sprejela Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, ki bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok bo začel veljati 13. februarja 2021 in bo veljal do 19. februarja 2021.

Z odlokom se za učenke in učence od 1. do vključno 9. razreda osnovne šole pouk od ponedeljka, 15. 2. 2021 dalje, izvaja v prostorih šole.

Podrobnosti v zvezi s potekom vzgojno-izobraževalnegan procesa so objavljene spodaj.

Vsi zaposleni se veselimo ponovnega srečanja z učenci in učenkami v šoli.

 

4. in 5. razred

Spoštovani starši,

preden vaši otroci ponovno vstopijo v šolske prostore, vas naprošamo, da si pozorno preberete priložena navodila o poteku dela na šoli.

 

Uvodne informacije pripravljene na podlagi navodil MIZŠ in NIJZ

Vzgojno-izobraževalnega dela v prostorih šole naj se v skladu s priporočili NIJZ udeležujejo le zdrave učenke in učenci ter zdravi zaposleni. Izvaja se le obvezni program.

Ob ponovnem odprtju šol se je treba zavedati, da je virus še vedno med nami in da vsaka neprevidnost povzroči njegovo ponovno širjenje in tveganje za naslednji val obolevnosti prebivalstva.

Učenke/učenci so dolžni nositi maske v vseh prostorih šole razen v matični učilnici. Z nošenjem mask ter upoštevanjem vseh ostalih priporočil zaščitimo sebe in vse ostale udeležence vzgojno izobraževalnega procesa pred morebitno okužbo.

Izvajanje pouka  poteka v matičnih oddelkih. Dosledno je potrebno zagotoviti, da se učenke/učenci iz različnih oddelkov ne združujejo. Zato se bodo ure neobveznih izbirnih predmetov še vedno izvajale na daljavo.

Z vzdrževanjem stalne skupine učenk/učencev v mehurčku zmanjšujemo število stikov in preprečujemo širjenje okužbe.

Učilnice, telovadnico, garderobe, jedilnico, sanitarije in druge prostore šole je potrebno v času uporabe redno zračiti, vsaj vsako šolsko uro. Učenkam/učencem priporočamo, da imajo s seboj dodatna oblačila.

 

1.    Pouk

Učenci bodo imeli pouk po urniku. Učenke/učenci učilnic ne menjajo, lahko pa vanje vstopajo učiteljice/učitelji posameznih predmetov (skladno z urnikom pouka in organizacijo dela). Morebitna dodatna navodila glede izvedbe pouka vam bodo posredovale razredničarke.

Učenci vstopajo v šolo po naslednjem urniku:

4. razred  Vhod na razredni stopnji 8.15 – 8. 20

5. razred Glavni vhod 8.10 – 8.15

 

Učenci, ki v šolo prihajajo s šolskim prevozom, vstopajo v šolo pri vratih skozi katera sicer izstopajo na šolsko igrišče.

 

Podaljšano bivanje se za učence 4. in 5. razreda ne bo izvajalo. Organizirano bo varstvo za učence, ki to nujno potrebujejo. To bo tudi redka situacija, da se bodo skupine mešale in bodo učenci primorani ves čas nositi maske. Prosimo, da danes do 17.00 izpolnite vprašalnik na povezavi, če potrebujete nujno varstvo:

https://forms.gle/aeEwBkPYQAnspjpM6

 

2.    Prehrana

V šoli bomo pripravljali obroke skladno z vašo letošnjo pogodbo in naročilom. V primeru, da vaš otrok iz opravičljivih razlogov ne bo obiskoval pouka, je potrebno odjaviti prehrano. V kolikor obroki ne bodo odjavljeni, boste starši plačali polno ceno.

 

3.    Šolski prevoz

Predlagamo, da za varen prihod in odhod iz šole v čim večji meri poskrbite tudi starši. Šolski prevozi se bodo po navodilih in priporočilih izvajali  na način, ko so potniki v kombiju/avtobusu na sedežih v cikcak razporeditvi in ob stalni uporabi mask ter razkuževanju rok.

 

Vsi tisti, ki nujno potrebujete šolski prevoz, prosimo, da danes do 17.00 izpolnite vprašalnik na povezavi:

https://forms.gle/CNoKtJ9x1aCK7ECk7

 

Vozni red šolskega prevoza bo objavljen na šolski spletni strani. Prevoz bo potekal od ponedeljka, 15. 2. 2021.

 

V pričakovanju ponovnega srečanja v šoli vas lepo pozdravljamo,

 

vodstvo šole

6. do 9. razred

Spoštovani starši,

preden vaši otroci ponovno vstopijo v šolske prostore, vas naprošamo, da si pozorno preberete priložena navodila o poteku dela na šoli.

Uvodne informacije pripravljene na podlagi navodil MIZŠ

Vzgojno-izobraževalnega dela v prostorih šole naj se v skladu s priporočili NIJZ udeležujejo le zdrave učenke in učenci. Izvaja se le obvezni program.

Ob ponovnem odprtju šol se je treba zavedati, da je virus še vedno med nami in da vsaka neprevidnost povzroči njegovo ponovno širjenje in tveganje za naslednji val obolevnosti prebivalstva.

Učenke/učenci so dolžni nositi maske v vseh prostorih šole razen v matični učilnici. Z nošenjem mask ter upoštevanjem vseh ostalih priporočil zaščitimo sebe in vse ostale udeležence vzgojno izobraževalnega procesa pred morebitno okužbo.

Izvajanje pouka  poteka v matičnih oddelkih. Dosledno je potrebno zagotoviti, da se učenke/učenci iz različnih oddelkov ali učnih skupin ne združujejo. Zato se bodo:

– ure obveznih in neobveznih izbirnih predmetov še vedno izvajale na daljavo,

– pouk v manjših učnih skupinah v 8. in 9. razredu se začasno ne bo izvajal, ure matematike, slovenščine in angleščine v teh razredih bodo potekalo v matičnih oddelkih.

Z vzdrževanjem stalne skupine učenk/učencev v mehurčku zmanjšujemo število stikov in preprečujemo širjenje okužbe.

 

Učilnice, telovadnico, garderobe, jedilnico, sanitarije in druge prostore šole je potrebno v času uporabe redno zračiti, vsaj vsako šolsko uro. Učenkam/učencem priporočamo, da imajo s seboj dodatna oblačila.

 

1. Pouk

Pouk bo potekal po nekoliko prilagojenem rednem urniku, ki bo objavljen na šolski spletni strani najkasneje do nedelje 14. 2. 2021. Učenke/učenci učilnic ne menjajo, ves čas pouka ostajajo v svoji matični učilnici, v katero vstopajo učiteljice/učitelji posameznih predmetov (skladno z urnikom pouka in organizacijo dela). Pouk športa bo ob upoštevanju vseh priporočil in navodil potekal v telovadnici ali na šolskem igrišču.

Učenci od 6. do 9. razreda vstopajo skozi glavni vhod po naslednjem urniku:

6. razred: 8.10 – 8.15

7. razred: 8.10 – 8.15

8. razred: 8.15 – 8.20

9. razred: 8.15 – 8.20

V primeru, da imajo učenci preduro vstopajo v šolo od 7.25 do 7.30 na glavnem vhodu.

Po prihodu v šolo se preobujejo pri svoji omarici ter gredo v svojo matično učilnico. Učenci se ne zadržujejo na hodnikih šole ali v drugih prostorih.

Matične učilnice oddelkov:

6. a učilnica 29                          6. b učilnica 13                                  6. c učilnica 33

7. a učilnica 28                          7. b učilnica 32                                  7. c učilnica 14

8. a učilnica 23                          8. b učilnica 26

9. a učilnica 34                          9. b učilnica 24

2. Prehrana

V šoli bomo pripravljali obroke skladno z vašo letošnjo pogodbo in naročilom. V primeru, da vaš otrok iz opravičljivih razlogov ne bo obiskoval pouka, je potrebno odjaviti prehrano. V kolikor obroki ne bodo odjavljeni, boste starši plačali polno ceno.

 

3. Šolski prevoz

Predlagamo, da za varen prihod in odhod iz šole v čim večji meri poskrbite tudi starši. Šolski prevozi se bodo po navodilih in priporočilih izvajali  na način, ko so potniki v kombiju/avtobusu na sedežih v cikcak razporeditvi in ob stalni uporabi mask ter razkuževanju rok.

Vozni red šolskega prevoza bo objavljen na šolski spletni strani. Prevoz bo potekal od ponedeljka, 15. 2. 2021.

 

V pričakovanju ponovnega srečanja z učenci v šoli, vas lepo pozdravljamo,

 

vodstvo šole

UPORABNE POVEZAVE

Preberite še …

Razpored popravnih izpitov v jesenskem roku

Dragi učenci,

na pedagoški konferenci v sredo, 3.7.2024 smo sprejeli sklep o razporedu popravnih izpitov v jesenskem izpitnem roku. Popravne izpite bo mogoče opravljati od torka, 27. 8. 2024, do petka, 30. 8. 2024 po naslednjem razporedu..

Dostopnost