SPREMENJEN VOZNI RED ŠOLSKEGA PREVOZA

SPREMENJEN VOZNI RED ŠOLSKEGA PREVOZA

Objavljamo vozni red šolskega prevoza, ki bo veljal od 15. 2. 2021 dalje.

Vozni red (15. 2. 2021)

POMEMBNO: Učenci, ki uporabljajo šolski prevoz, morajo biti med vožnjo pripeti z varnostnim
pasom ter upoštevati pravila šolskega reda in navodila voznikov.

Šolski prevozi se bodo po navodilih in priporočilih izvajali na način, ko so potniki v
kombiju/avtobusu na sedežih v cikcak razporeditvi in ob stalni uporabi mask ter razkuževanju
rok.

Dostopnost