PROSTOVOLJCI

Osnovna šola Nove Jarše organizira prostovoljsko delo, ki je namenjeno našim učencem na več področjih:

 • za učno pomoč,  
 • pomoč pri učenju slovenščine (učenci priseljenci),
 • premostitvi težav zaradi vrstniškega socialnega izključevanja,
 • motivaciji učencev za učenje,
 • premostitvi težav s pomanjkljivim občutkom lastne vrednosti,
 • premagovanju stiske zaradi tekmovalnosti in doživljanja neuspeha,
 • povečanju medsebojnega sočutja med učenci,
 • povezovanju med različnimi kulturnimi in jezikovnimi skupinami,
 • pomoči pri učenju nakopičene učne snovi zaradi daljše odsotnosti ipd.

Prostovoljci imajo organizirano mentorstvo, ki jih seznani z vsebino, potekom in strukturo dela. Mentorji so prostovoljcem dostopni za pomoč in vprašanja v času opravljanja prostovoljskega dela.

Prostovoljce se seznani z etičnim kodeksom.

 • Lever, S. (ur.). Etični kodeks organiziranega prostovoljstva. Slovenska filantropija, 2020.

https://www.prostovoljstvo.org/eticni-kodeks

Šola in prostovoljec skleneta pisni dogovor o prostovoljskem delu. Pred sklenitvijo dogovora prostovoljec mora:

 • opraviti uvodni razgovor z mentorjem in se seznaniti z delom ali opraviti usposabljanje,
 • podpisati dogovor o prostovoljskem delu.

Šola na željo prostovoljca izda pisno potrdilo o opravljenem prostovoljskem delu glede na določbe 24. člena ZProst.

Dostopnost