PRIJAVA NA DEJAVNOSTI PREKO LOPOLISa

Pri prijavi bodite pozorni, da izberete dejavnost Podaljšano bivanje ali Jutranje varstvo

Za izbiro dejavnosti kliknite na puščico, kot je označeno spodaj na sliki z rdečim okvirčkom

Dejavnost se potem pojavi na mestu, ki je označeno na sliki z zelenim okvirčkom. Ko se dejavnost obarva zeleno/modro, je izbrana.

Takrat vnesete ure prihoda ali odhoda in na koncu svojo izbiro shranite. 

Dostopnost