ODLOK O DOLOČITVI ZAČASNIH POGOJEV ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

ODLOK

O DOLOČITVI ZAČASNIH POGOJEV ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

Odlok določa, da morajo pogoj PCT izpolnjevati tudi vse druge osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let.

Omenja tudi, da za starše in druge osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroke v 1., 2. ali 3. razred osnovne šole, izjemoma ne velja pogoj PCT. Glede na pravila hišnega reda šole tudi starši prve triade nenapovedano ne vstopajo v šolo. Otroke pripeljejo pred vhod na razredni stopnji, kjer jih predajo ali prevzamejo od učitelja.

Nošenje zaščitne maske je obvezno, prav tako upoštevanje vseh drugih preventivnih ukrepov: higiena rok, kašlja, ohranjanje varnostne razdalje, zračenje prostorov.

Za vse prihode staršev v šolo (npr. obisk šolske svetovalne službe, tajništva) velja pogoj PCT. Starši se za svoje prihode vnaprej dogovorijo.

Izjavo o izpolnjevanju pogoja PCT dobite pri informatorki in na spletni strani šole.

OBRAZEC: Izjava – PCT_(obiskovalci)

Ostale informacije o začetku pouka bomo objavili v začetku prihodnjega tedna.

Vodstvo šole

Dostopnost