NPZ za učence 6. in 9. razredov

Spoštovani starši,

v torek, 7. 5.  začenjamo z izvedbo nacionalnega preverjanja znanja – NPZ za učence 6. in 9. razredov.

Zaradi zagotavljanja ustreznih pogojev pisanja prihaja do sprememb v organizaciji prevoza in pouka na predmetni stopnji.  Spremembe veljajo za vse dni izvajanja NPZ-jev, torej:

torek, 7. 5.,

četrtek, 9. 5. in

ponedeljek, 13. 5. 2024.

SPREMEMBE PRI PREVOZU V ŠOLO:

Prevoz za učence 7. in 8. razredov bo v času izvajanja NPZ ob 8.35.

SPREMEMBA ZAČETKA POUKA:

Učenci 6. in 9. razreda pridejo v šolo ob 7.30.

Učenci 7. in 8. razreda pridejo v šolo ob 8.45.

Učenci od 1. do 5. razreda vstopajo v šolo pri vhodnu na razredno stopnjo in imajo pouk po urniku.

Vsem učencem želimo veliko uspeha pri pisanju.

Dostopnost