SVETOVNI DAN ZEMLJE

1. šolski likovni natečaj

razred 1.b

Mentorici: Marija Trontelj, Nika Buček Čavić

razred 2.a

Mentorica: Štefka Brodar

razred 2.B

Mentorica: SAŠA ŽAVBI

razred 4.a

Mentorica: Petra KUHAR

razred 4.c

Mentorica: KAJA MARKUN

razred 5.A

Mentorica: HELENA KRIVEC

Dostopnost