INFORMACIJE O POUKU NA DALJAVO

INFORMACIJE O POUKU NA DALJAVO

Spoštovani starši,

od 16. marca 2020 do preklica bo šola zaprta, pri čemer bomo organizirali pouk na daljavo. V nadaljevanju podajamo strnjena navodila:

POUK:

 • Učitelji bodo na različne načine usmerjali delo učencev, komunikacija bo potekala preko e-pošte.
 • Pozivamo starše, da razrednikom sporočite svoj e-naslov, v kolikor do sedaj tega niste storili.
 • Odgovornost za učenje bo v celoti učenčeva. Ob tem starše naprošamo, da nadzirate otrokovo izpolnjevanje dnevnih nalog in ostalih obveznosti. Poučevanje tudi v tem primeru prepustite učiteljem.
 • Kar bodo učenci opravili v dneh pouka na daljavo, bo podlaga za kasnejše utrjevanje in preverjanje znanja.
 • Starše ob tem pozivamo, da otrokom omogočite dnevno branje e-sporočil in morebitno komunikacijo z učitelji.
 • Če doma nimate možnosti, da bi se otrok učil z navodili preko informacijsko-komunikacijske tehnologije (računalnik …), to sporočite svojemu razredniku, da bomo poiskali rešitev.
 • Ure, ki jih bodo učenci opravili doma, se bodo štele kot ure pouka. Po vrnitvi v šolo bodo učitelji pregledali opravljeno delo.
 • Razredniki od 1. do 5. razreda, bodo dnevno pošiljali naloge in zaposlitve vseh učenčevih predmetov. Učitelji od 6. do 9. razreda, pa bodo dnevno vsak za svoj predmet pošiljali naloge in navodila za delo doma.

OBVEŠČANJE:

 • O vseh spremembah boste sproti obveščeni z obvestili na šolski spletni strani in preko eAsistenta.
 • Vsa navodila za pouk na daljavo bodo učitelji pošiljali na e-naslove staršev. Učitelji bodo navodilo za delo prihodnje dne, pošiljali v terminu med 17.00 in 19.uro. O oddaji morebitnih obveznosti, se boste sprotno dogovorili z učečimi učitelji. Potrudili se bomo, da bo pouk zanimiv in prilagojen danim razmeram. Svetujemo vam, da učenci med seboj komunicirajo preko spleta, telefona in družabnih omrežij. Odsvetujemo neposredno druženje in medsebojno obiskovanje. Smo namreč v času, ko je potrebna odgovornost vseh nas. Samo tako bomo dejansko lahko zajezili razširitev obolenj večjih razsežnosti.
 • Vprašanja, ki se tičejo pouka na daljavo, naslavljajte neposredno na učitelja ali razrednika, ki vam bo pošiljal gradiva.

Prosimo vas, da nas na zgoraj navedene naslove nemudoma obvestite, če se v vaši družini pojavi okužba z navedenim virusom, predvsem pa vas pozivamo, da sledite vsem preventivnim navodilom.

Ostanimo vsi skupaj odgovorni do sebe, bližnjih in naše okolice.

Emir Jušič, ravnatelj

 

Dostopnost