DRUGA ZBIRALNA AKCIJA STAREGA PAPIRJA

DRUGA ZBIRALNA AKCIJA STAREGA PAPIRJA

V četrtek 13. februarja 2020, je potekala druga zbiralna akcija starega papirja v tem šolskem letu. Skupaj smo ga zbrali 9275 kg, kar je največ doslej. S tem smo ohranili 226 dreves. V letošnjem letu je to skupno 337 dreves, z vsemi dosedanjimi akcijami pa kar 688 dreves.

Hvala vsem otrokom in staršem, ki skrbite za ohranjanje dreves.

Naslednja zbiralna akcija v tem šolskem letu bo 21. maja 2020. Star papir pa lahko začnete zbirati že danes.

Rezultati druge zbiralne akcije po razredih

Oddelek Količina [kg]
1. a 42,6
1. b 54,4
2. a 1271,4
2. b 132,6
2. c 247
3. a 82,7
3. b 3949,1
4. a 287,9
4. b 231,3
4. c 86,2
5. a 143,5
5. b 224,6
5. c 117,7
6. a 317,2
6. b 5,2
6. c 89,5
7. a 24
7. b 1421,9
8. a 573,5
8. b 183,5
9. a 0
9. b 11
SKUPAJ 9275
Dostopnost