BADJUROVA KROŽNA POT III

Datum pohoda: 3.3.2022
Planinski izlet: Velika Kostrevnica – Grad Bogenšperk – Javorje

Dostopnost