AVTOBUSI LPP SO NOVE UNICEFOVE VARNE TOČKE

Drugega oktobra 2019 je Ljubljana postala prvo mesto na svetu z mobilnimi UNICEF-ovimi Varnimi točkami. UNICEF-ovih Varnih točk je bilo v Mestni občini Ljubljana že do sedaj veliko, odslej pa bodo otroci lahko pomoč v stiski poiskali tudi na vseh avtobusih Ljubljanskega potniškega prometa.

UNICEF-ove Varne točke so različni javni prostori npr. mladinski centri, policijske postaje, knjižnice trgovine in drugi prostori, v katerih so prisotni ljudje, ki nudijo otrokom trenutno zaščito, pomoč ali zgolj nasvet v stiski. UNICEF Slovenija s posebnim izobraževanjem poskrbi, da so zaposleni seznanjeni z ustreznimi oblikami pomoči otrokom v težavah in tako usposobljeni za nudenje pomoči otrokom. Otroci Varne točke prepoznajo po posebni modri nalepki s hišico, ki je nameščena na vidnem mestu ob vhodu v prostor.

UNICEF-ove Varne točke pripomorejo k ustvarjanju ozračja večje varnosti za otroke in mladostnike v mestu. Širitev mreže Unicefovih varnih točk je pomemben korak v smeri, da bi bili otroci na mestnih ulicah varni vse leto. Ker so avtobusi mobilni in pokrivajo področje celotne Ljubljane ter področja 16. primestnih občin, so Varne točke otrokom še bolj dostopne.

Več informacij o UNICEF-ovih varnih točkah najdete tu.

Dostopnost