Anketa: Vpis v srednjo šolo

Na šoli smo 22. novembra 2023 izvedli anketo glede vpisa na srednje šole. V prispevku objavljamo rezultate ankete.

V devetem razredu je bila 22. novembra izvedena anketa o vpisu na srednje šole. Anketo je rešilo 50 od 57 učencev kar predstavlja 87 %. Tako smo naredili analizo glede vpisa na srednje šole.

Analiza nam pokaže, da 69 % učencev že ve, kam bi se vpisalo, ostalih 31 % pa tega še ne ve. Izmed vseh 4 srednjih šol se jih je največ odločilo za srednjo strokovno šolo z 41 %, za srednjo poklicno pa 35 %, za gimnazijo pa samo 24 % in za nižjo poklicno srednjo šolo 0 %. Od vseh učencev jih kar 78 % komaj čaka na srednjo šolo, preostalih 22 % pa se tega ne veseli. Samo 4 % učencev je žalostnih glede vpisa, 10 % jih je prestrašenih, 30 % veselih in kar  56 % jih je živčnih. 58 % učencev je samozavestnih, saj menijo, da lahko pridejo na želeno srednjo šolo, ostalih 42 % pa misli, da se za vpis na želeno šolo morajo bolj potruditi.

Vsem učencem pa želimo veliko v speha v vpisu v željeno srednjo šolo. Ter veliko sreče v naprej v življenju.

Anuk Isa Poljak
Nika Jozić
Ana Horvat

Dostopnost