PRVOŠOLCI SE VRAČAMO

Prvošolci se vračamo iz Pacuga. Pričakujemo krajšo zamudo prihoda zaradi del na cesti. 

Dostopnost