TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

Na šoli smo z veseljem tudi letos pristopili k sodelovanju v projektu TVU. Letošnji 26. tedni vseživljenjskega učenja potekajo (izjemoma, tako kot lani) v jesenskem terminu, a z istim ciljem in sporočilom, da ozaveščajo o pomenu, različnih vlogah in možnostih vseživljenjskega učenja in izobraževanja posameznika, skupine, celotne družbe.

V času od 6. 9. do 10. 10. 2021 se na šoli odvijajo različni dogodki. V projektu sodelujejo učenci in učitelji, večji del dogodkov je namenjen učiteljem v kolektivu. Paleta kolegialne izmenjave znanj, spretnosti, izkušenj, je pisana in bo nudila izmenjavo dobrih praks, dajala priložnosti za ustvarjanje novih odtenkov na različnih področjih (športnem, ustvarjalnem, jezikovnem, kulturnem…).

Z OŠ Nove Jarše tako prispevamo svoj kamenček v mozaik: Slovenija, učeča se dežela!

Koordinatorka TVU: Martina Zrinski

 

Dostopnost