KARTICA ZA PREHRANO

Za učenca, ki je izgubil kartico, lahko novo kartico naročijo samo starši, in sicer tako, da izpolnijo obrazec Naročilo kartice za prehrano. Obrazec lahko oddajo osebno ali pa ga pošljejo po elektronski pošti na naslov os-novejarse@guest.arnes.si.

Cena izdelave nove kartice je 2 €.

OBRAZEC: Obrazec za naročilo kartice za prehrano

Dostopnost