PLAČILO POLOŽNIC

Spoštovani!

Obveščamo vas, da Osnovna šola Nove Jarše z aprilom 2021 v celoti prehaja na ekološki način izdaje položnic. Pošiljanje računov po elektronski poti je prijazno do okolja, po vsebini pa enakovredno nadomešča račun v papirnati obliki.

Prosimo vas, da si izberete možnost prejema računov in izpolnite Soglasje za prejemanje računa na elektronski naslov. Starši oziroma skrbniki s svojim podpisom potrjujete točnost podatkov, vsako njihovo spremembo pa ste med šolskim letom dolžni sporočiti v tajništvo šole, v sedmih dneh od nastale spremembe.

Prosimo vas, da izpolnjeno soglasje vrnete v tajništvo šole:  

 Zahvaljujemo se vam za sodelovanje.

 

OBRAZEC ZA SOGLASJE

Dostopnost