URNIK PRIHODOV IN ODHODOV

Učenci od 1. do 3. razreda, ki so prijavljeni v jutranje varstvo vstopajo pri vratih na razredni stopnji.

Zjutraj lahko starši oddate otroka v jutranje varstvo ob naslednjih urah:

6.20–6.25

7.00–7.05

7.20–7.25

7.30–7.35

 

Učenci, ki niso vključeni v jutranje varstvo vstopajo v šolo po naslednjem urniku:

 

Razred vhod Ura
 1. razred Vhod na razredni stopnji 8.00–8.05
2. razred Vhod na razredni stopnji 8.10–8.15
3. razred Vhod na razredni stopnji 8.15–8.20
4. razred Vhod na razredni stopnji 8.15–8.20

 

Otroke na vratih sprejme dežurni učitelj.

Učenci od 5. do 9. razreda vstopajo skozi glavni vhod po naslednjem urniku:

 

Razred vhod Ura
5. razred Glavni vhod 8.10–8.15
6. razred Glavni vhod 8.10–8.15
7. razred Glavni vhod 8.10–8.15
8. razred Glavni vhod 8.15–8.20
9. razred Glavni vhod 8.15–8.20

 

V primeru, da imajo učenci preduro vstopajo v šolo od 7.25 do 7.30.

Učence od 1. do 4. razreda, ki so vključeni v podaljšano bivanje lahko prevzamete pri vhodu na razredni stopnji ob naslednjih urah:

ob 12.00,

ob 13.00,

ob 14.00 (po sprostitveni dejavnosti),

ob 14.50 (po domači nalogi),

ob 15.10 (po popoldanski malici),

ob 15.30,

ob 16.00,

ob 16.30,

ob 16.50.

 

Učence 5. razreda, ki so vključeni v podaljšano bivanje lahko prevzamete pri glavnem vhodu ob naslednjih urah:

ob 13.00,

ob 14.00 (po sprostitveni dejavnosti),

ob 14.50 (po domači nalogi),

ob 15.10 (po popoldanski malici).

 

Dostopnost