Obvestilo o darilih

Obvestilo deležnikom o darilih, namenjenijavnim uslužbencem

na Osnovni šoli Nove Jarše

 

Spoštovani,

obdarovanja javnih uslužbencev imajo svoj pomen skozi vse leto, še zlasti pa so aktualna ob zaključku šolskega leta ter v predprazničnih obdobjih, ko prihaja čas različnega izkazovanja zahval in voščil. Kdor obdaruje javnega uslužbenca ne sme in ne more v zameno pričakovati nobene protidajatve oz. protiusluge. Javni uslužbenec darovalcu ni dolžan povrniti ničesar, niti ga ne sme ugodneje obravnavati v okviru svojih zakonskih pooblastil.

Iz tega razloga vas želimo obvestiti, da je bila v letu 2003 sprejeta Uredba o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril (Uradni list RS, št. 58/03) na podlagi Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in nasled.), ki natančno določa omejitve pri sprejemanju daril javnih uslužbencev v zvezi z opravljanjem službe.

 • V Osnovni šoli Nove Jarše velja splošna prepoved sprejemanja daril v zvezi z opravljanjem službe za vse javne uslužbence.
 • Od splošne prepovedi sprejemanja daril javnih uslužbencev v zvezi z delom oziroma opravljanjem službe obstajajo naslednje izjeme:
 • javni uslužbenec sme sprejeti darilo zanemarljive vrednosti do 20,86 EUR, ne da bi izpolnil poseben obrazec,
 • javni uslužbenec sme sprejeti priložnostno darilo in protokolarno darilo manjše vrednosti, ki ne presega vrednosti 62,59 EUR,
 • v koledarskem letu sme javni uslužbenec prejeti več priložnostnih oziroma protokolarnih daril zanemarljive ali manjše vrednosti od iste osebe ali skupine oseb* do skupne višine 125,19 EUR.
 • priložnostno darilo ali protokolarna darila, ki presegajo 62,594 EUR oziroma 125,188 EUR, če so prejeta od iste osebe v enem letu, postanejo last Osnovne šole Nove Jarše.
 • O vsakem prejetem darilu, ki presega vrednost 20,86 EUR, mora javni uslužbenec izpolniti obrazec za vpis v seznam daril, ki ga vodi Osnovna šola Nove Jarše.
 • Darovalec mora ob izročitvi darila v vrednosti nad 20,86 EUR podati:
 • ime, priimek in naslov darovalca oziroma naziv in sedež pravne osebe ali organa, če je bilo darilo dano v imenu pravne osebe ali organa,
 • vrednost darila,
 • razlogih za izročitev darila, oziroma okoliščine, v katerih je darilo dano.

*skupina oseb je definirana kot osebe, ki zaradi enakega položaja, okoliščine ali priložnosti nastopajo kot darovalci, kot na primer učenci enega razreda

Če darovalec ne poda vseh podatkov ali so očitno neresnični, mora javni uslužbenec zavrniti sprejem darila ali že prejeto darilo vrniti oziroma pozvati darovalca, da prevzame darilo nazaj.

 • Javni uslužbenec ne sme sprejeti nobenega darila v zvezi z opravljanjem službe, niti darila zanemarljive vrednosti:
 • če bi izročitev oziroma sprejem takšnega darila pomenila kaznivo dejanje,
 • če je to izrecno prepovedano z zakonom ali na njegovi podlagi izdanimi predpisi ali
 • če se kot darilo izroča denar, vrednostne papirje ali dragocene kovine.

V primeru napeljevanja, poskusa oziroma dokončanja kaznivega dejanja zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva iz 16. poglavja Kazenskega zakonika (KZ-1) oziroma druga kazniva dejanja bo javni uslužbenec obvestil ravnatelja in policijo oziroma državno tožilstvo.

 • Darilo v zvezi z opravljanjem službe v obliki storitve sme javni uslužbenec sprejeti, če ne presega vrednosti 62,594 EUR, oziroma 125,188 EUR, če gre za več storitev prejetih od iste osebe v enem letu.
 • Pooblaščena oseba za vodenje seznama vseh daril in evidentiranje, hrambo ter zavarovanje daril, ki postanejo last javnega zavoda je Breda Dolinar.

 

Datum: 8. 10. 2015                                                                       Ravnateljica Osnovne šole Nove Jarše

                                                                            Štefka Brodar

(Skupno 115 obiskov, današnjih obiskov 1)