Šolska shema

Že več let smo uspešno sodelovali v Shemi šolskega sadja in zelenjave. V letošnjem šolskem letu 2017/2018  smo se vključili v ŠOLSKO SHEMO. Našim učencem poleg šolskega sadja in zelenjave (ŠSZ) razdeljujemo  tudi šolsko mleko (ŠM).

Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Namen tega ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. Slednja namreč povečuje tveganje za nastanek številnih bolezni sodobnega časa (sladkorna bolezen tipa 2, srčno- žilne bolezni, rak, osteoporoza, itd.)

Večinski delež financiranja za brezplačno razdeljevanje dodatnega obroka šolskega sadja in zelenjave ter šolskega mleka našim učencem je zagotovljenih iz Evropske unije, preostali delež pa zagotavlja Republika Slovenija, pri čemer je pomemben poudarek na izobraževalnih in promocijskih aktivnostih povezanih s Šolsko shemo.

Upravičeni proizvodi so:

  • Šolsko sadje in zelenjava: osnova je sveže sadje in zelenjava, dodatno lahko tudi predelano sadje in zelenjava ( npr. suha jabolka – krhlji, kislo zelje…)
  • Šolsko mleko: osnova je konzumno mleko in mleko brez laktoze (skuta, jogurt)

Sadje in zelenjava oz. mleko se razdeljuje kot dodaten obrok otrokom v šoli.

 Nova ŠOLSKA SHEMA je vedno označena na jedilniku (ŠS ali ŠM).  

 Vodja šolske prehrane:

                                                                                         Marjanca Bregar

ZGODOVINA PROJEKTA

Shema šolskega sadja je sistem razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah ob finančni pomoči Evropske skupnosti in Republike Slovenije pri spodbujanju porabe svežega sadja in zelenjave v prehrani učencev v osnovnih šolah. Njen namen je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže pri otrocih (ki povečuje tveganje za bolezni sodobnega časa). Evropska unija je državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem, pri čemer pa je velik poudarek tudi na izobraževalnih in promocijskih aktivnostih.

Učencem delimo sadje in zelenjavo, in sicer jagode, češnje, jabolka, hruške, slive, mandarine, maline, orehova jedrca, lešnike ter kislo zelje. Ponujamo kakovostno in lokalno sadje in zelenjavo, z dodatnim obrokom pa popestrimo redno šolsko prehrano, kar so učenci zelo dobro sprejeli.

(Skupno 107 obiskov, današnjih obiskov 1)