PROJEKT » PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2017/II«

     

 

V šoli smo se prijavili na javni razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2017/II«, ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Namen javnega razpisa je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva izkušenega učitelja za zagotovitev trajnejših učinkov.

V okviru javnega razpisa je naša šola objavila prosto delovno mesto učitelja začetnika (delovno mesto učitelj za dodatno pomoč in v podaljšanem bivanju) in na razpisu izbrala učiteljico začetnico, ki bo zaposlena od 1.4.2017 do 30.11.2017 preko projekta Prva zaposlitev, od 1.12.2017 do 23.6.2018 pa bo sklenjena pogodba o zaposlitvi.

Učiteljica začetnica se bo seznanila z načrtovanjem in izvedbo poteka vzgojno-izobraževalnega dela; z zakoni, pravilniki in akti; izvajala učne ure ob prisotnosti izkušenega učitelja; prisotvovala na pedagoški konferenci; izvajala hospitacije v drugih oddelkih podaljšanega bivanja; se seznanjala z delom z učenci, ki potrebujejo dodatno pomoč; se seznanila z vodenjem dokumentacije in se konzultirala s strokovnimi delavci na šoli. Pripravila in izvedla bo praktične nastope, izvajala samostojno delo pod vodstvom mentorja; nadomeščanja in samostojno delo v oddelku podaljšanega bivanja (največ 50%); nudila  dodatno pomoč učencem; spoznavala in uporabljala različne učne metode in strategije ter načrtovala cilje; sodelovala pri organizaciji in izvedbi dni dejavnosti; prisotvovala na pedagoških in ocenjevalnih konferencah, na govorilnih urah in roditeljskih sestankih; sodelovala bo  s starši in svetovalno službo ter po potrebi tudi z drugimi šolami in strokovnjaki; udeležila se bo individualnih izobraževanj ter izobraževanj za kolektiv; sestankov tima in aktivov; podrobno se bo seznanila in preučila zakonodajo, pravilnike in akte; izvajala bo počitniške dejavnosti za učence šole; pripravljala se bo na strokovni izpit, se prijavila na opravljanje strokovnega izpita in do 30.11.2017 pristopila k opravljanju strokovnega izpoita.

Naložbo sofinancira Evropski socialni sklad (ESS) ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

 

(Skupno 100 obiskov, današnjih obiskov 1)