Šolska shema

                                                                                                            

Že več let smo uspešno sodelovali v Shemi šolskega sadja in zelenjave. V letošnjem šolskem letu 2017/2018  smo se vključili v ŠOLSKO SHEMO. Našim učencem poleg šolskega sadja in zelenjave (ŠSZ) razdeljujemo  tudi šolsko mleko (ŠM).

Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Namen tega ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. Slednja namreč povečuje tveganje za nastanek številnih bolezni sodobnega časa (sladkorna bolezen tipa 2, srčno- žilne bolezni, rak, osteoporoza, itd.)

Večinski delež financiranja za brezplačno razdeljevanje dodatnega obroka šolskega sadja in zelenjave ter šolskega mleka našim učencem je zagotovljenih iz Evropske unije, preostali delež pa zagotavlja Republika Slovenija, pri čemer je pomemben poudarek na izobraževalnih in promocijskih aktivnostih povezanih s Šolsko shemo.

Upravičeni proizvodi so:

  • Šolsko sadje in zelenjava: osnova je sveže sadje in zelenjava, dodatno lahko tudi predelano sadje in zelenjava ( npr. suha jabolka – krhlji, kislo zelje…)
  • Šolsko mleko: osnova je konzumno mleko in mleko brez laktoze (skuta, jogurt)

Sadje in zelenjava oz. mleko se razdeljuje kot dodaten obrok otrokom v šoli.

 Nova ŠOLSKA SHEMA je vedno označena na jedilniku (ŠS ali ŠM).  

 

Vodja šolske prehrane:

Marjanca Bregar

ZGODOVINA PROJEKTA
V  Shemo šolskega sadja smo se prijavili, ker želimo  učencem še na dodaten in nov način ponuditi sadje in zelenjavo.
Sadje in zelenjava predstavljata pomembno skupino živil v uravnoteženem jedilniku vsakega posameznika. Učenci se boste seznanjali z živili in njihovim pomenom za telo, ugotavljali razlike med ekološko in konvencionalno pridelavo. Spoznali prednosti lokalno pridelane hrane.Najvišja vrednost pomoči na učenca znaša 6 € na šolsko leto.
(Skupno 174 obiskov, današnjih obiskov 1)