Zaposleni

PEDAGOŠKI DELAVCI DELOVNE NALOGE
Emir JUŠIČ ravnatelj
Tamara GNILŠEK pomočnica ravnatelja, specialni pedagog
mag. Jelena VIDMAR svetovalna služba
Nika LEKIĆ specialni pedagog
Kristina BOŽIČ uč. LUM, LS
Marjanca BREGAR uč. GOS, KEM, izb. pr., organizator prehrane
Mile ČUK uč. TJA, JUV
Zvezda DIMITROVA uč. GUM, MPZ
Lidija DUH uč. BIO, NAR, lab., JUV
Mateja JANŠE uč. TJA, izb.pr.
Nina KODER uč. TJA, JUV, DOD. P.
Robert KODRIČ uč. GEO, UBE, MME, ROM, RAČ, JUV
Urša KOS uč. SLJ
Barbara KRIŠTOFIČ KOBAL uč. MAT, TIT
Tomaž KUMER uč. ŠPO, izb. pr., JUV
Tjaša LEDINEK uč. MAT, TEH
Nada PANIČ uč. ZGO, DKE, JUV
Suzana PIGAC KOKALJ uč. SLJ
Vanja REŠETAR uč. ŠPO
Klara ŠTRAVS MERKUN uč. MAT, DNU, organizator računalniških dejavnosti
Martina VONČINA uč. MAT, FIZ, PB, ID s področja umetnosti
Nika ZADRAVEC uč. SLJ, PB
Polonca ŽELE knjižničarka
Štefka BRODAR uč. RP
Mili DRNOVŠEK uč. RP, JUV
Barbara KOS uč. RP
Helena KRIVEC uč. RP, JUV
Maja PETKOVŠEK uč. RP
Mojca SOVDAT uč. RP
Maja STREL uč. RP
Martina TAVČAR PEČARIČ uč. RP, JUV
Jana TRUDEN uč. RP
Jožica VORŠIČ MARKUN uč. RP, JUV
Danica VRTAČNIK uč. RP, JUV
Renata VUGREŠEK ŠTAMCAR uč. RP
Martina ZRINSKI uč. RP, JUV
Saša ŽAVBI uč. RP, JUV
Petra KUHAR uč. PB
Saša MENCIN uč. PB
Marija TRONTELJ uč. PB
Barbara VIDMAR PERŠIN uč. PB, RP
Vesna ERJAVEC KOCJANČIČ uč. RP, RP – TJA
Boris HORVAT uč. PB
Kaja KOMAC uč. PB, RP
Irena ČUK uč. PB
Maruša NOVLJAN uč. PB, RP
Luka VIŽINTIN uč. PB
Jasmina NOČ N2N
Nataša MALIN JURJEC uč. za DSP, mobilna sl.
Aleksandra ŠTURM uč. za DSP, mobilna sl.
Urška Milenković uč. PB

 

(Skupno 2,671 obiskov, današnjih obiskov 11)