Zaposleni

PEDAGOŠKI DELAVCI DELOVNE NALOGE
Emir JUŠIČ ravnatelj
Tamara GNILŠEK pomočnica ravnatelja, specialni pedagog
mag. Jelena VIDMAR svetovalna služba
Nika LEKIĆ specialni pedagog
Marjanca BREGAR uč. GOS, KEM, izb. pr., organizator prehrane
Mile ČUK uč. TJA, JUV
Zvezda DIMITROVA uč. GUM, MPZ
Lidija DUH uč. BIO, NAR, lab., JUV
Katja HOČEVAR MALOVRH uč. FIZ, MAT, DSP
Mateja JANŠE uč. TJA, izb.pr.
Nina KODER uč. TJA, JUV, DOD. P.
Robert KODRIČ uč. GEO, UBE, MME, ROM, RAČ, JUV
Kristina KOMPAN uč. LUM, LS
Urša KOS uč. SLJ
Barbara KRIŠTOFIČ KOBAL uč. MAT, TIT
Tomaž KUMER uč. ŠPO, izb. pr., JUV
Nada PANIČ uč. ZGO, DKE, JUV
Suzana PIGAC KOKALJ uč. SLJ
Vanja REŠETAR uč. ŠPO
Klara ŠTRAVS MERKUN uč. MAT, DNU, organizator računalniških dejavnosti
Martina VONČINA uč. MAT, FIZ, PB, ID s področja umetnosti
Polonca ŽELE knjižničarka
Martina ARBEITER uč. RP, PB
Štefka BRODAR uč. RP
Nika BUČEK ČAVIĆ uč. RP, JUV
Mili DRNOVŠEK uč. RP, JUV
Barbara KOS uč. RP
Helena KRIVEC druga uč. v 1. razredu, PB, JUV
Maja PETKOVŠEK uč. RP
Mojca SOVDAT uč. RP
Martina TAVČAR PEČARIČ uč. RP, PB
Jana TRUDEN uč. RP, JUV
Valerija VAJS uč. PB, RP
Jožica VORŠIČ MARKUN uč. RP, JUV
Danica VRTAČNIK uč. RP, PB
Renata VUGREŠEK ŠTAMCAR uč. RP
Martina ZRINSKI uč. RP, JUV
Saša ŽAVBI uč. RP, JUV
Petra KUHAR druga uč. v 1. razredu, PB
Saša MENCIN druga uč. v 1. razredu, PB
Marija TRONTELJ uč. PB
Barbara VIDMAR PERŠIN uč. PB, RP
Vesna ERJAVEC KOCJANČIČ uč. RP, RP – TJA
Boris HORVAT uč. PB
Kaja KOMAC uč. PB, RP
Irena ČUK uč. PB
Maruša NOVLJAN uč. PB, RP
Manja GRAD N2N
Danijela ŽALIK uč. PB
Nataša MALIN JURJEC uč. za DSP, mobilna sl.
Aleksandra ŠTURM uč. za DSP, mobilna sl.
Dijana JAGODIĆ uč. za DSP
Nika ZADRAVEC uč. SLJ, PB
 Jasmina NOČ N2N

 

(Skupno 1,734 obiskov, današnjih obiskov 7)