Prvi šolski dan – četrtek, 1. september 2016

R A Z R E D N A   S T O P N J A
Učenci prinesete s seboj copate, pisala, beležko in šolske potrebščine ter kartico. Prvi šolski dan boste prejeli učbenike iz učbeniškega sklada.

Vsi učenci, ki bodo prvi šolski dan ostali v OPB-ju, naj to takoj zjutraj sporočijo svojemu razredniku. Šolska prehrana (malica in kosilo) bo že prvi šolski dan organizirana za vse učence, ki so na prehrano prijavljeni.

1. razred
Prvošolci in njihovi starši:  dobimo se ob 9:00 v šolski jedilnici na kratkem sprejemu. Prvi dan pridejo učenci brez torbic. Starši boste prejeli soglasja, izpolnjena soglasja boste oddali učiteljicam, ko ob 11.00 pridete po otroka.

2. in 3. razred
Pričnete s poukom ob 8:20 in končate ob 11.50.

4. razred

Zberete se pred učilnico, učiteljica vas bo pospremila do garderobe. Pričnete ob 8:20 in imate dve razredni uri, nato pa dve uri po urniku.

5. razred

Pričnete ob 8.20, prvi dve uri imate razredno uro, nato pa dve uri po urniku.

4. a 4. b 5. a 5. b
3. ura SLJ MAT MAT ŠPO
4. ura DRU DRU ŠPO MAT

P R E D M E T N A   S T O P N J A

Učenci od 6. do 9. razreda pričnete s poukom ob 8:20 in imate dve razredni uri, nato pa dve uri po urniku. S seboj prinesite copate, pisala, beležko in pripomočke za pouk ter kartico za šolsko prehrano. Šolska prehrana bo organizirana (malica in kosilo) že prvi šolski dan za vse učence, ki so na prehrano prijavljeni.

Učenci 6. razreda boste zjutraj pri razredniku prejeli nove kode za vaše garderobne omarice.

Urnik za 3. in 4. uro:

6. a 6. b 7. a 7. b 8. a 8.b 9. a 9. b
3. ura TIT MAT SLJ TJA TJA/SLJ TJA/SLJ FIZ KEM
4. ura TJA TJA NAR GEO MAT MAT ZGO GUM

 

Vsem učenkam in učencem želimo prijeten in radoveden začetek šolskega leta!

Š O L S K I   P R E V O Z

Šolski prevoz se bo začel s prvim šolskim dnem. Potekal bo po ustaljeni progi, otroci se bodo tudi v šolskem letu 2016/17 prevažali s kombijem in minibusom.

V primeru, da bo na postajališču več otrok, kot jih vozilo sprejme, naj učenci voznika počakajo, saj se bo le-ta vrnil po učence.

Prevoz v šolo

7.00

7.20

za učence, ki so prijavljeni v jutranje varstvo
7.40 za učence od 6. do 9. razreda
8.00 za učence od 2. do 5. razreda

Prevoz domov

12.00 za učence od 6. do 9. razreda
12.15 za učence od 2. do 5. razreda
15.10 za učence v PB

Podrobnejši urnik prevoza bo objavljen v prvih dneh septembra na oglasni deski in na šolski spletni strani.

 

Šahovsko prvenstvo Evropske unije 2016

Na šahovskem prvenstvu Evropske unije za mlade je četrtošolka Vesna Mihelič prepričljivo zmagala v konkurenci fantov in deklet do desetega leta starosti. Tekmovanja v avstrijskem Cmureku so se udeležili šahisti iz 14 držav, Vesna pa je prvenstvo končala brez poraza, s sedmimi zmagami in z dvema remijema. Pred najbližjima zasledovalcema je ob koncu imela kar točko in pol prednosti.

Vesna-Cmurek-2016

OBVESTILO ZA STARŠE IN UČENCE 4. IN 5. RAZREDA

Spoštovani starši in učenci 4. in 5. razreda,

obveščamo vas, da Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ni odobrilo zadostnih sredstev za nakup novih učbenikov v 4. in 5. razredu, zato bodo učenci v šolskem letu 2016/17 uporabljali učbenike, ki so že v učbeniškem skladu in so veljavni še 1 leto, namesto tistih, ki so bili v seznamu označeni z zvezdico – glej nov seznam spodaj.

  1. RAZRED
naziv predmet
M. Blažič et al.: SVET IZ BESED 4, berilo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612097080 Slovenščina  UČB. SKLAD
M. Kocjan – Barle, K. Briški, M. Miklavčič: ZNANKA ALI UGANKA 4, učbenik, založba MODRIJAN, EAN: 9789612413026 Slovenščina  UČB. SKLAD
D. Krnel et al.: OD MRAVLJE DO SONCA 1, učbenik za 4. razred, založba MODRIJAN, EAN: 9789616357883 Naravoslovje in tehnika  UČB. SKLAD

 

  1. RAZRED
naziv predmet
D. Breskvar et al.: GOSPODINJSTVO ZA PETOŠOLC(K)E, učbenik, založba I2, EAN: 9789616348508 Gospodinjstvo  UČB. SKLAD
A. Pesek: GLASBA 5,  učbenik, založba MKZ, EAN: 9789610100041 Glasbena umetnost              UČB. SKLAD