PRVI RODITELJSKI SESTANEK

V okviru prvega roditeljskega sestanka bo v ponedeljek, 7. septembra 2015, ob 17:00, tudi predavanje Marka Juhanta “Vzgoja otrok, ki so prisrčni, deklet in fantov, ki bodo nasmejani, in zadovoljnih najstnikov! Predavatelj je priznani specialni pedagog in soavtor knjige “Varuh otrokovih dolžnosti”.

Razpored roditeljskih sestankov po razredih:

RAZRED

RODITELJSKI

SESTANKI

URA  
6. – 7. razred ponedeljek, 7. 9. 16:15
8. – 9. razred ponedeljek, 7. 9. 18:15
1. – 9. razred ponedeljek, 7. 9. 17.00-18.15

Marko Juhant, predavanje za starše učencev od 1. do 9. razreda: Vzgoja otrok, ki so prisrčni, deklet in fantov, ki bodo nasmejani, in zadovoljnih najstnikov!

 

1. razred torek, 8. 9. 16:30
3. razred torek, 8. 9. 17:15
4.-5. razred sreda, 9. 9. 17:00
2.a in 2.b torek, 15. 9. 17:00
2. razred torek, 15. 9. 18.00-19.00 Zavod Varna pot, za starše učencev 2. razreda: Varno vedenje v prometu
2.c sreda, 16.9. 17:00

 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2015/2016

Glede na prijave bomo v šolskem letu 2015/2016 izvajali naslednje neobvezne izbirne predmete:

1. razred

– TUJI JEZIK V 1. RAZREDU: ANGLEŠČINA (2 uri tedensko)

4. in 5. razred

– DRUGI TUJI JEZIK: NEMŠČINA (2 uri tedensko)

– ŠPORT (1 ura tedensko)

7. in 8. razred

– DRUGI TUJI JEZIK: NEMŠČINA (2 uri tedensko)

Izbirni predmet je neobvezen, torej ga ni nujno izbrati, obiskovanje pa je brezplačno. Ko se učenec/ka za predmet odloči, ga mora obvezno obiskovati do konca šolskega leta. Odsotnost učenca/ke od pouka tega predmeta so starši dolžni opravičiti.