ŠOLSKI PREVOZ za učence 2. in 3. razreda

od 26. 1. 2021 dalje

Šolski prevozi se bodo po navodilih in priporočilih izvajali  na način, ko so potniki v kombiju/avtobusu na sedežih v cikcak razporeditvi in ob stalni uporabi mask ter razkuževanju rok.

Šolski prevozi so namenjeni samo učencem 2. in 3. razreda. Potekali bodo po priloženem urniku.

Šolski prevoz od 26. 1. 2021 novi

Dostopnost