PRVI ŠOLSKI DAN

TOREK, 1. 9. 2020

OTROCI PRIDEJO V ŠOLO V TOREK, 1. SEPTEMBRA.

Po priporočilih in navodilih MIZŠ in NJIZ bodo vsi učenci prestopili šolski prag v torek, 1. septembra, z upoštevanjem ukrepov, ki so podobni tistim ob koncu lanskega šolskega leta.

VSTOP V ŠOLO

V šolo lahko vstopajo le zdravi otroci.

Učenci od 12. leta dalje ob vstopu v šolo in med gibanjem po šoli nosijo zaščitno masko, ki jo zagotovite starši. Maske v učilnicah niso obvezne.

V šolo bodo učenci vstopali po spodnjem časovnem razporedu:

Razred Vhod Ura
2.    razred Vhod razredna stopnja 8.10
3.    razred Vhod razredna stopnja 8.15
4.    razred Vhod razredna stopnja 8.15
5.    razred Glavni vhod 8.10
6.    razred Glavni vhod 8.10
7.    razred Glavni vhod 8.10
8.    razred Glavni vhod 8.15
9.    razred Glavni vhod 8.15

Učenci naj ob prihodu v šolo upoštevajo dogovorjene termine.

Prvi šolski dan bodo učence v šolo pospremili njihovi razredniki.

PRVI DAN POUKA

Vsi oddelki bodo prvi dve uri v učilnici z razrednikom, nato pa bo potekal pouk po urniku še dve šolski uri. Urnike bodo razdelili razredniki. Učenci s seboj prinesite šolsko torbo za učbenike, ki jih boste prejeli v šoli. Prinesite tudi copate in peresnico.

2. do 5. razred

Učenci prinesete s seboj copate, pisala, beležko in šolske potrebščine.

Vsi učenci, ki bodo prvi šolski dan ostali v podaljšanem bivanju, naj to takoj zjutraj sporočijo svojemu razredniku.

 

  4. a 4. b 5. a 5. b 5. c
2. ura ŠPO SLJ NIT SLJ SLJ
3. ura SLJ DRU TJA MAT MAT
4. ura DRU GUM MAT DRU GOS

 

  6. a 6. b 6. c 7. a 7. b 7. c 8. a 8. b 9. a 9. b
3. ura SLJ TIT/GOS NAR SLJ ŠPO MAT DKE GUM SLJ/MAT MAT
4. ura GEO TIT/GOS MAT MAT NAR SLJ ŠPO ZGO TJA SLJ/TJA

PREHRANA

Šolska prehrana (malica in kosilo) bo že prvi šolski dan organizirana za vse učence, ki so na prehrano prijavljeni.

JUTRANJE VARSTVO in PODALJŠANO BIVANJE

Jutranje varstvo se bo izvajalo od 7.30 dalje. Učenci lahko vstopajo pri vhodu na razredno stopnjo. Podaljšano bivanje bo organizirano za vse prijavljene učence.

ŠOLSKI PREVOZI

S strani izvajalca šolskih prevozov smo prejeli obvestilo, da morajo vsi učenci pri izvajanju šolskih prevozov, skladno z navodili in priporočili NIJZ-ja, obvezno uporabljati maske ne glede na njihovo starost. Če otrok maske ne bo imel, ne bo smel vstopiti na kombi oz. avtobus.

Urnik prevozov za 1. september 2020: 

Prevoz v šolo:

ob 7.30

ob 7.45

ob 8.00 uri (le Vugi in Kovačeva)

Prevoz domov:

ob 12.15

ob 12.35

ob 12.50

Za učence, ki so prijavljeni v podaljšano bivanje bo prevoz organiziran ob 14.00 in 15.10 uri.

 

 Vsem učenkam in učencem želimo prijeten in radoveden začetek šolskega leta.

APLIKACIJA OstaniZdrav

Dostopnost